xs
xsm
sm
md
lg

สธ.ชวนประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราตลอดช่วงเข้าพรรษา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศ. น.พ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันนี้ (31 ก.ค.) เป็นวันเข้าพรรษา คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อเชิญชวนประชาชนงดดื่มสุราตลอดเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในปีนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติปีนี้ว่า "พัฒนาเยาวชนและทรัพยากรมนุษย์ ต้องหยุดเป็นทาสสุรา" เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักและร่วมมือกันปกป้องอนาคตของชาติไม่ให้ถูกมอมเมาด้วยสิ่งเสพติด โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสิ่งเสพติดหาซื้อง่าย นอกจากจะทำลายสุขภาพคนดื่ม ยังก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวและสังคม รวมทั้งอุบัติเหตุบาดเจ็บ และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ทั้งนี้ ในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราตลอดช่วงเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 27 ตุลาคม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยลงนามได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) วัด โรงเรียน โรงงาน ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มหาวิทยาลัยของรัฐ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง สถานบริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือลงชื่อออนไลน์ที่ www.thaiantialcohol.com และจะรวบรวมจำนวนชื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายสำนักงานราชเลขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังวันออกพรรษา รวมทั้งจะมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่หยุดดื่มได้ครบพรรษาติดต่อกัน 5 ปี เพื่อเป็นแบบอย่างสังคมและเป็นขวัญกำลังใจ

ทั้งนี้ ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2557 พบว่าเยาวชนไทยอายุ 19-24 ปี ที่มีประมาณ 6 ล้านคน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 25 หรือทุก 1 ใน 4 คน ชายดื่มมากกว่าหญิง 4 เท่า ดื่มมากสุดคือเบียร์ รองลงมาคือสุราสี และสุรากลั่นชุมชน ในกลุ่มผู้ดื่มสุรา พบว่าร้อยละ 54 เป็นผู้ดื่มหนักจนเมาเป็นประจำเกือบทุกวัน ส่วนใหญ่ดื่มที่บ้าน หอพัก และร้านค้ารอบสถานศึกษา รายงานภาวะสังคมไทยของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในภาพรวมปี 2557 พบว่าประชาชนมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 41.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 2.1 ที่มีจำนวน 40.55 ล้านบาท

ทางด้าน น.พ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลสำรวจของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ ปี 2557 พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 90 เห็นด้วยกับการรณรงค์ให้งดดื่มสุราในเทศกาลเข้าพรรษา มีผู้ดื่มสุราที่งดดื่มครบ 3 เดือน ร้อยละ 39 สูงกว่าปี 2556 ที่มีร้อยละ 31 อีกร้อยละ 17 ดื่มไม่แตกต่างจากช่วงก่อนเข้าพรรษา เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มที่ดื่มไม่บ่อย ส่วนใหญ่งดดื่มได้ครบ 3 เดือน สาเหตุที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างงดดื่มสุราได้ตลอดเทศกาล ร้อยละ 20 ระบุว่ามาจากการรณรงค์ กลุ่มที่ไม่สามารถงดได้ครบ 3 เดือน ระบุสาเหตุว่าไปงานเลี้ยง ขัดคำชวนของเพื่อนไม่ได้ ผลที่ได้จากการงดดื่มสุรา ส่วนใหญ่ตอบว่า สุขภาพร่างกายดีขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่าย หากงดดื่มตลอดเข้าพรรษา จะประหยัดเงินได้คนละ 4,200 บาท
กำลังโหลดความคิดเห็น