xs
xsm
sm
md
lg

เยาวชนเชียร์! สนช.โหวตผ่าน กม.สื่อปลอดภัย หวังเป็นของขวัญวันเด็ก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เด็กเยาวชนเชียร์ สนช. โหวตผ่านร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หลังรอมานานกว่า 11 ปี หวังเป็นของขวัญวันเด็ก ช่วยเด็กเยาวชนทุกกลุ่มรู้เท่าทันสื่อ เพิ่มพื้นที่สื่อปลอดภัยสร้างสรรค์

วันนี้ (8 ม.ค.) ที่อาคารรัฐสภา นายพรรณเชษฐ ศรีเทพ ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเด็กเปลี่ยนโลก นำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา จากเครือข่ายสื่อเด็กเปลี่ยนโลกและมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา กว่า 30 คน เข้าพบ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจการทำหน้าที่ของกรรมาธิการ และเรียกร้องผ่านไปยังสมาชิก สนช. ให้ร่วมโหวตผ่าน ร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือปกป้องเด็กและเยาวชนจากสื่อล่อลวง

นายพรรณเชษฐ กล่าวว่า ด้วยความพยายามผลักดันให้เกิด พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดระยะกว่า 11 ปี ในช่วงของการบริหารประเทศมากถึง7 รัฐบาล อีกทั้งองค์กรภาคประชาสังคมมากว่า 76 องค์กร ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและผลักดัน โดยหวังว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะทำให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว รวมไปถึงชุมชนได้มีสื่อดีๆ เพิ่มขึ้น มีช่องทางการเข้าถึงสื่อมากขึ้น ทั้งสื่อมวลชน และสื่อชุมชน สื่อจะมีเนื้อหาและคุณค่าหลากหลายเหมาะกับเด็กและเยาวชนมากขึ้น

เครือข่ายต้องขอบคุณคณะกรรมาธิการ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อฯ ที่มีนายวัลลภ หรือ ครูหยุย เป็นประธาน และทราบว่าวันนี้ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวจะเข้าสู่ ที่ประชุม สนช. ซึ่งในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการ ได้มีทั้งตัวแทนจากภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตลอด แสดงให้เห็นว่า สนช.ได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากประชาชน และการพิจารณาในวาระ 2 - 3 นี้ เครือข่ายฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก สนช. ทุกท่านเพื่อมอบเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ และวันเด็กที่จะมาถึงนี้” นายพรรณเชษฐ กล่าว

นายพรรณเชษฐ กล่าวด้วยว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคงภารกิจสำคัญไว้ 6 ประการ คือ 1. รณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกพื้นที่ 4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัยพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อ 5.ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ 6. ดำเนินการและส่งเสริมให้มีการกระจายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อทำให้เกิดการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง
 
 
ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่กำลังโหลดความคิดเห็น