xs
xsm
sm
md
lg

ม.ราชภัฏยะลา อบรมการใช้ “e-Learning” แก่ครูในพื้นที่ชายแดนใต้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ยะลา - มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อ e-Learning (e-DLTV) แก่ครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนานักเรียน บุคลากร และรูปแบบการศึกษาในพื้นที่

วันนี้ (15 ก.ค.) ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อ e-Learning (e-DLTV) แก่ครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีบุคลากรทางการศึกษา ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา และครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จัดโดยสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดอบรมโครงการพัฒนาสื่อ e-Learning (e-DLTV) แก่ครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลางในการเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้ระบบ e-DLTV ในการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งส่งเสริมให้โรงเรียนมีการนำระบบ e-DLTV ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนส่งเสริมการใช้ e DL-square ในการรวบรวม และเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการสร้างรายวิชา และเนื้อหาแบบสื่อมัลติมีเดียเบื้องต้น รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในระบบ e-Learning ได้


 
 

กำลังโหลดความคิดเห็น