xs
xsm
sm
md
lg

กรมแพทย์แผนไทย ดึง “หมอพื้นบ้าน” เข้าระบบ รพ.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

กรมแพทย์แผนไทย ดัน “หมอพื้นบ้าน” เข้าระบบโรงพยาบาล ชมเป็นคลังความรู้ช่วยแพทย์แผนไทยในการดูแลรักษา ระบุดึงร่วมรักษาแล้ว 40 แห่งทั่วประเทศ ทั้งสมุนไพร รักษากระดูกหัก นวดพื้นบ้าน หมอตำแย ตั้งเป้าให้เป็นแพทย์ทางหลักของไทย
นพ.ธวัชชัย กมลธรรม
นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (พทท.) กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาและนำองค์ความรู้หมอพื้นบ้านทั่วประเทศเข้ามาใช้ในระบบบริการของรัฐ ว่า กรมฯพยายามค้นหา พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมหมอพื้นบ้าน ซึ่งเป็นผู้ดูแลสุขภาพคนในชุมชนด้วยการสืบทอดองค์ความรู้มาจากบรรพบุรุษ เพื่อให้หมอพื้นบ้านช่วยดูแลส่งเสริมอนามัยของประชาชนในเบื้องต้น ซึ่งปัจจุบันมีหมอพื้นบ้านขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลของสำนักคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแล้ว 52,000 คน โดยในจำนวนนี้ 2,000 คน เป็นหมอพื้นบ้านฝีมือดี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ภาครัฐดำเนินการรับรองและส่งเสริมศักยภาพ และล่าสุดมีหมอพื้นบ้านฝีมือดีผ่านการประเมินจากคณะกรรมการระดับจังหวัดในปี 2555 และปี 2556 แล้วจำนวน 1,200 คน

นพ.ธวัชชัย กล่าวอีกว่า หมอพื้นบ้านผ่านการประเมินและได้หนังสือรับรองตามระเบียบของกรมฯ จะต้องมีคุณสมบัติ 8 ข้อ คือ 1.ยังคงมีบทบาทรักษาคนไข้ในชุมชนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี 2.ไม่หวงวิชา 3.เป็นผู้สืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษ 4.มีการถ่ายทอดความรู้ 5.ไม่เรียกร้องค่ารักษามากเกินควร 6.เป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ 7.มีคุณธรรม และ 8.มีความสามารถในการบำบัดรักษาโรคโดยแยกหมอพื้นบ้านได้เป็น 6 สาขา คือ 1.หมอยาสมุนไพร 2.หมอรักษากระดูกหัก 3.หมอนวดพื้นบ้าน 4.หมอตำแย 5.หมอพิธีกรรม และ 6.อื่นๆ ซึ่งขณะนี้หมอพื้นบ้านอีก 800 คน อยู่ระหว่างการประเมิน

"ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สถานบริการของรัฐทุกระดับประมาณ 40 แห่ง มีความร่วมมือกับหมอพื้นบ้านใน 4 ภาค ได้แก่ อีสาน 11 แห่ง เหนือ 7 แห่ง กลาง 13 แห่ง และใต้ 9 แห่ง ให้บริการรักษาบำบัดผู้ป่วย เช่น ยาสมุนไพร รักษากระดูกหัก นวดพื้นบ้าน หมอตำแย รวมถึงทำหน้าที่ดูแลสุขภาพแม่และเด็ก เป็นต้น ถือเป็นการยอมรับองค์ความรู้ที่สืบทอดเข้าสู่ระบบการให้บริการด้านแพทย์แผนไทยที่กรมฯพยายามผลักดันให้มีในทุกสถานบริการ เพื่อให้แพทย์แผนไทยเป็นแพทย์ทางหลักของประเทศ” อธิบดี พทท.กล่าว

นพ.ธวัชชัย กล่าวด้วยว่า หมอพื้นบ้านเหล่านี้เปรียบเสมือนคัมภีร์เดินได้ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ความสามารถแก่กลุ่มแพทย์แผนไทยรุ่นใหม่ ซึ่งหลายแห่งเปิดโอกาสให้แพทย์แผนไทยรุ่นใหม่รู้จักหมอพื้นบ้านที่เก่งและชำนาญ ซึ่งบางพื้นที่นำตำรับยาหมอพื้นบ้านมาใช้ในโรงพยาบาล นอกจากนี้หลายพื้นที่หมอพื้นบ้านสามารถบำบัดและฟื้นฟูโรคข้อกระดูก รวมถึงการสร้างภูมิต้านทานในผู้ป่วยมะเร็งตับได้ผลดีซึ่งช่วยทำให้ลดต้นทุนด้านการรักษาและผ่าตัดได้อีกทาง


กำลังโหลดความคิดเห็น