xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จัดโครงการคัดกรองผู้ป่วยที่อุดรธานี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ลงพื้นที่เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีสัญจรครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองหานวิทยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
อุดรธานี - มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 2 คัดกรองมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ ทำฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชน

วันนี้ (6 ก.ย. 56) นายแพทย์สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งตับ และท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองหานวิทยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยมีชาวอำเภอหนองหาน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ผศ.นพ.ณงรค์ ขันตีแก้ว รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวว่า โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่คนอีสาน ซึ่งสถานการณ์การเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ถือว่าคนในภาคอีสานป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีมากที่สุดในโลก การจัดการรักษาและป้องกันโรค จึงควรเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสาน

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อ 28 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีบทบาทเข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในลักษณะที่ครบวงจร ทั้งให้ความรู้ ดูแลสิทธิการคัดกรองผู้ป่วย วางแนวทางรักษา สร้างบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหามะเร็งท่อน้ำดีมีประสิทธิภาพ โดยการจัดกิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีสัญจรครั้งที่ 2 เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์

พร้อมกับจัดทำฐานข้อมูลประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี และให้ความรู้ในเรื่องมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดีแก่ประชาชน ซึ่งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ในระดับสูง ตามยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี ให้เป็นวาระคนอีสาน

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดี การตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี ซึ่งจะช่วยให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้รับโอกาส พร้อมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดีอีกด้วยSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น