xs
xsm
sm
md
lg

ศธ.พบ ร.ร.ซื้อจานดาวเทียมทิ้งอื้อ เตรียมเกลี่ยต่อยอดวังไกลกังวล 3.7 พันโรง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ภาพประกอบข่าวจากอินเทอร์เน็ต
ศธ.นำระบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล พัฒนาโรงเรียน 3 กลุ่ม “ร.ร.ขนาดเล็ก ร.ร.ขยายโอกาส ร.ร.มัธยมขนาดเล็ก” นำร่องเทอม 2 จำนวน 3,700 โรง สั่ง สพฐ.-สพท.เช็กจานดาวเทียม ระบุ พบโรงเรียนซื้อจาน “ไม่ได้ใช้” เพียบ สั่งการเกลี่ยจานให้ ร.ร.3 กลุ่มอย่างทั่วถึง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุม 5 องค์กรหลัก ว่า ที่ประชุมได้มีข้อสรุปว่า ให้มีการจัดระบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จะต่อยอดจากโรงเรียนวังไกลกังวล โดยตั้งกลุ่มเป้ามายในโรงเรียน 3 กลุ่ม คือ 1.โรงเรียนขนาดเล็ก 5,340 โรง โรงเรียนขยายโอกาส 3,597 โรง และโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก 127 โรง รวมทั้งสิ้น 9,064 โรง ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 3,700 โรง ส่วนที่เหลือเริ่มปีการศึกษา 2553

สำหรับโรงเรียน 3,700 โรง ในเบื้องต้นให้สำนักงานเขตพื้นที่ (สพท.) เลือกโรงเรียนเฉลี่ยเขตพื้นที่ละ 20 โรง โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปรวบรวมรายชื่อโรงเรียนจาก สพท.ซึ่งการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมจะมุ่งเน้นใน 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา เน้นจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ป.4 ถึง ม.3 เพื่อช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ในโรงเรียนจำนวน 9,064 โรง ทาง สพฐ.รายงานว่า มีชุดจานดาวเทียม 3,964 ชุด จึงมอบให้ สพฐ.กับ สพท.ไปตรวจสอบว่าจานดาวเทียมใช้งานได้จำนวนเท่าไหร่ ต้องซ่อมแซมปรับปรุงเท่าไหร่ ตนคิดว่า ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ทั้งหมด เพราะว่ามีโรงเรียนบางแห่งจัดซื้อจานดาวเทียมไว้หลายปีแล้วแต่ไม่ได้นำมาใช้ อาจนำมาปรับแล้วส่งให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว วิธีนี้จะช่วยประหยัดงบประมาณ อย่างไรก็ตาม ศธ.ตั้งงบอีเลิร์นนิ่ง ปี 2552 จำนวน 349 ล้านบาท ส่วนปี 2553-2555 จำนวน 3,900 ล้านบาท

“ระหว่างนี้จะอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการปรับเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งหมด เพราะมีโรงเรียนบางแห่งมีจานดาวเทียมแต่ไม่ได้ใช้ ดังนั้น จะมอบ สพฐ.และ สพท.ไปขยับขยายโดยดูว่าโรงเรียนแห่งไหนไม่ได้เป็นเป้ามายที่จำเป็นต้องใช้จานดาวเทียม ให้นำมาใช้กับโรงเรียนที่เป็นเป้าหมาย 3 กลุ่มข้างต้น เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ ขณะเดียวกัน นำจานดาวเทียมที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด” นายจุรินทร์ กล่าวและว่า สาเหตุที่ซื้อแล้วไม่ได้ใช้เพราะการใช้การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ต้องมีการอบรมพัฒนาครู มีการจัดทำคู่มือการสอนโดยใช้ระบบดาวเทียม มีสื่อเพิ่มเติม ปัญหาคือโรงเรียนไม่ได้ทำอย่างครบทั้งขบวนการ

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีจานดาวเทียมประมาณ 20,000 จาน แต่ไม่ใช่ทุกโรงเรียนจะต้องใช้ระบบนี้ อย่างโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ มีระบบการเรียนการสอนที่ช่วยตัวเองได้ มีคุณภาพ แต่โรงเรียน 3 กลุ่มนั้นจำเป็นต้องใช้ เพราะมีจำนวนครูไม่ครบชั้น คุณภาพยังต้องการรับการปรับปรุงพัฒนา ถ้าใช้ระบบดาวเทียมทางไกลเข้ามาช่วยจะทำให้โรงเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้นด้วย ซึ่งมีโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม พบว่าผลการเรียนของเด็กดีขึ้น

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ภายหลังสำรวจตัวเลขจานดาวเทียมทั้งหมดแล้ว จะต้องทำคู่มือการสอนให้สอดคล้องกัน อบรมพัฒนาครูให้สอดคล้องกับระบบทางไกล จัดทำสื่อเสริม เพราะการเรียนทางไกลผ่านระบบดาวเทียม ต้องจัดตารางให้ตรงกับโรงเรียนวังไกลกังวลสอน หากเด็กเรียนไม่ทันจะต้องมีสื่อเสริม เช่น ต้องจัดทำ ดีวีดี ซีดี โดยจะให้มีคลังศูนย์สื่ออยู่ทุกเขตพื้นที่ เพื่อส่งดีวีดี ซีดี ไปยังโรงเรียน ให้เปิดเด็กดูซ้ำ หรือครูนำมาสอนซ้ำ ส่วนโรงเรียนแห่งไหนมีอินเทอร์เน็ตให้ใส่ไว้ในไว้อินเทอร์เน็ตด้วย ทั้งนี้ ตนจะประสานกับวังไกลกังวลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
กำลังโหลดความคิดเห็น