xs
xsm
sm
md
lg

ศธ.ใช้ 5 แนวทาง ปั้นเด็กเก่ง-ดี พุ่งเป้ายกเครื่อง “วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
ศธ.วางแนวทาง 5 ประการ มุ่งสร้างนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดี เก่ง มีความสุข ภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยพัฒนาใน 5 วิชา คณิตฯ วิทยาศาสตร์ ไทย สังคม และภาษาอังกฤษ วางแนวทางแค่ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหาร5 องค์กรหลัก ศธ.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการมุ่งเน้นการผลิต นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้จบออกมามีคุณภาพและมีคุณลักษณะเป็นคนดี คนเก่ง เรียนอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจในความเป็นไทยตามนโยบายที่ตนได้กำหนดไว้ก่อนนี้ ตนได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ไปจัดทำรายละเอียดเบื้องต้นนำเสนอที่ประชุมองค์กรหลักภายใน 2 สัปดาห์ว่าจะมีแนวทางอะไรบ้างในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ การที่จะทำให้เด็กเก่งนั้นต้องยอมรับความจริงว่า ขณะนี้มีการบ้าน 5 เรื่องที่ต้องดำเนินการแก้ปัญหายกระดับคุณภาพการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา ซึ่งในส่วนวิชาภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา ตนได้มอบให้สำนักงานปลัด ศธ.ไปจัดทำรายละเอียดนำเสนอภายใน 2 สัปดาห์เช่นเดียวกัน

รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวต่อว่า สำหรับการยกระดับคุณภาพวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาไทยนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อเสนอของคณะทำงานจัดทำข้อเสนอนโยบาย อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น โดยมีนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ.เป็นประธาน ได้ข้อสรุปว่าจะปรับเป้าหมายจะทำให้เด็กเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 จะต้องอ่าน เขียนและคิดเลขเป็นเพื่อจะนำไปสู่การเป็นเด็กที่เก่งในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย โดยได้มีการกำหนดแผนดำเนินการไว้ 7 ปี เริ่มในปีการศึกษา 2552-2558 ซึ่งมีแนวทางเบื้องต้น 5 ประการ ได้แก่ 1.มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกมิติที่จะเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหา ทั้งในส่วนของครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนองค์กรและกระทรวงต่างๆที่มีสถานศึกษาในสังกัด 2.การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

3.เน้นการผลิตครูพันธุ์ใหม่หลักสูตร 5 ปีมาช่วยเสริมรวมทั้งการจัดอบรม พัฒนาครูที่มีอยู่ให้มีความสามารถในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย 4.การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน และ 5.ต้องติดตามประเมินผลและการทำการวิจัยผลสัมฤทธิ์ที่ออกมา อย่างไรก็ตามตนได้มอบให้นายชัยวุฒิไปจัดประชุมทำรายละเอียดใน 5 แนวทางนี้ต่อไปนำเสนอที่ประชุมต่อไป

นายจุรินทร์กล่าวอีกว่า ปัญหาเรื่องคุณภาพการเรียนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะต้องร่วมมือกันทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดย ศธ.จะเป็นต้นเรื่อง ซึ่ง ศธ.จะใช้ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตของปีการศึกษา 2551 ในแต่ละระดับชั้นมาใช้เป็นฐานในการยกระดับคุณภาพในวิชาดังกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น