xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” เยือนอำนาจเจริญ ติดตามโครงการคมนาคมขนส่ง-โลจิสติกส์ ชูฟื้น ศก.ทั่วอีสาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมว.คมนาคม ลงพื้นที่อำนาจเจริญ ติดตามการพัฒนาโครงการคมนาคมขนส่ง-โลจิสติกส์ ตามข้อสั่งการนายกฯ เชื่อแล้วเสร็จเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่ง-เดินทางและฟื้นฟูเศรษฐกิจทั่วอีสานครบวงจร

วันนี้ (15 ต.ค.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาโครงการด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในพื้นที่อีสานใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร ตามข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนน การก่อสร้างทางหลวงสายใหม่ การพัฒนาระบบราง ทั้งรถไฟทางคู่ ทางรถไฟสายใหม่ รถไฟความเร็วสูง และการพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง รวมถึงการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ทั้งในด้านการเดินทางสัญจร และการขนส่งสินค้าในเส้นทางที่เชื่อมโยงสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สปป.ลาว และเวียดนาม จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เร่งรัดดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนา และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนส่งเสริม ด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 

โดยการพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายทางถนนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในปี 2566 และเตรียมการก่อสร้างต่อขยายจากนครราชสีมา-ขอนแก่น ระยะทาง 202 กม. ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในปี 2568 เพื่อคลี่คลายปัญหาการจราจรและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชน ส่วนโครงการในพื้นที่อีสานใต้ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอำนาจเจริญ กรมทางหลวง (ทล.) ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาโครงการต่างๆ กว่า 10,823 ล้านบาท เช่น การปรับปรุงเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 202 ยโสธร-อำนาจเจริญ ตอนยโสธร-บ.น้ำปลีก ตอน บ.น้ำปลีก-บ.หนองผือ และตอน อ.ปทุมราชวงศา-อ.เขมราฐ รวมถึงทางหลวงหมายเลข 2112 ตอนเขมราฐ-ปางแซง-หนามแท่ง และทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ เพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ที่สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6 อุบลราชธานี (อำเภอนาตาล)-สาละวัน (เมืองละคอนเพ็ง) และบรรเทาปัญหาการจราจร ส่วนกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ก่อสร้างทางหลวงชนบท 15 โครงการ งานอำนวยความปลอดภัย 68 โครงการ และงานบำรุงรักษาทาง 31 โครงการ รวม 114 โครงการ สำหรับจังหวัดยโสธร ทล.ได้ดำเนินการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 23 ร้อยเอ็ด-ยโสธร ทางหลวงหมายเลข 202 ยโสธร-บ.น้ำปลีก และ อ.สุวรรณภูมิ-ยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2083 อ.มหาชนะชัย-อ.คำเขื่อนแก้ว

รวมถึงการพัฒนาโครงการในอนาคตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจราจร รวมงบประมาณในการพัฒนาโครงการต่างๆ กว่า 9,158 ล้านบาท ส่วน ทช.มีงานก่อสร้างทางหลวงชนบท 17 โครงการ งานอำนวยความปลอดภัย 72 โครงการ งานบำรุงรักษาทาง 55 โครงการ และจังหวัดมุกดาหาร ทล.ได้ดำเนินการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 อ.หว้านใหญ่-อ.ธาตุพนม แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการทางหลวงหมายเลข 12 บ.นาไคร้-อ.คำชะอี รวมถึงเตรียมพัฒนาโครงการในอนาคต เช่น ทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 212 ตัดกับทางหลวงชนบท มห.3019 ทางหลวงหมายเลข 238 ทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 2034 มุกดาหาร-นาสีนวน-บุ่งเขียว และทางหลวงหมายเลข 12 บ.คำพอก-อ.คำชะอี โดยใช้งบประมาณในการพัฒนาโครงการต่างๆ 6,070 ล้านบาท ส่วน ทช.มีงานก่อสร้างทางหลวงชนบท 8 โครงการ งานอำนวยความปลอดภัย 12 โครงการ และงานบำรุงรักษาทาง 23 โครงการ รวม 43 โครงการ

นายศักดิ์สยามกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง-ทางรางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่นแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างในช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ รวมถึงอยู่ระหว่างการประกวดราคาทางรถไฟสายใหม่ ช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม นอกจากนี้มีเส้นทางที่เตรียมพัฒนาในอนาคต เช่น รถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย และช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี และทางรถไฟสายใหม่ เช่น ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่ ช่วงศรีสะเกษ-ยโสธร-ร้อยเอ็ด และช่วงอุบลราชธานี-ช่องเม็ก รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาทางรถไฟจาก อ.เลิงนกทา ผ่านจังหวัดอำนาจเจริญไปยังจังหวัดอุบลราชธานี และยังมีการพัฒนาที่สำคัญ คือรถไฟความเร็วสูงตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน โดยช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างและเตรียมลงนามสัญญา คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2568 และช่วงนครราชสีมา-หนองคาย อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียด คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2570 ซึ่งจะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมไทยไปสู่ สปป.ลาว และจีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง Belt & Road Initiative เชื่อมไทยไปสู่โลก นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการโครงข่ายร่วมกันระหว่างทางรถไฟกับมอเตอร์เวย์ (MR-MAP) (Motorways + Rails) ซึ่งจะเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม ทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน และลดภาระในการลงทุนของภาครัฐ โดยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 4 เส้นทาง ได้แก่ 1) หนองคาย-แหลมฉบัง 2) บึงกาฬ-สุรินทร์ 3) ตาก-นครพนม และ 4) กาญจนบุรี-อุบลราชธานี

สำหรับการพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมทางอากาศ ได้ดำเนินการพัฒนา และปรับปรุง ท่าอากาศยาน 4 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี พร้อมทั้งเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งท่าอากาศยานมุกดาหาร ที่ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางและเสริมศักยภาพจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นประตูสู่อินโดจีนอีกด้วย ส่วนการส่งเสริม

ด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน กระทรวงฯ ได้เดินหน้านำแท่งคอนกรีตหุ้มยางพารา (Rubber Fender Barrier : RFB) และเสาหลักนำทางจากยางพาราธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) มาใช้ในโครงการต่างๆ ของ ทล. และ ทช.เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง โดยในปีงบประมาณ 2563-2565 กระทรวงฯ มีแผนที่จะใช้ปริมาณน้ำยางพาราสดจำนวน 1,007,951 ตัน มีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการผลิตทั่วประเทศทั้งสิ้น 62 แห่ง รวมสมาชิก 355,181 ราย เกษตรกรที่ได้ประโยชน์ 1,420,724 คน สำหรับการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน กระทรวงฯ มีแผนที่จะสนับสนุนการตั้งศูนย์จัดจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP โดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรมเจ้าท่า และกรมการขนส่งทางบก พิจารณาจัดหาสถานที่เพื่อให้ประชาชนนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในท้องถิ่นมาวางจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤติ COVID-19 โดยบูรณาการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อช่วยลดต้นทุนในการจัดจำหน่าย

ในส่วนของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ได้มอบให้ ทล. และ ทช. ทำการศึกษาหาแนวทางในการดำเนินการนำขยะพลาสติกมาใช้ทำผิวถนน เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพถนนที่แข็งแรง และมีราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างต่างๆ แล้วเสร็จทั้งหมด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในช่วงเวลาปกติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล ทำให้การเดินทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและระหว่างภูมิภาคเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และมีความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นฟันเฟืองสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคและประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น...