xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.กางบัญชีทรัพย์สิน “สมคิด-สุวิทย์” พบ “สมคิด” รวยเพิ่ม 2.4 ล้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน “สมคิด-สุวิทย์” พบ “สมคิด”รวยเพิ่ม 2.4 ล้าน ขณะที่ “สุวิทย์” รวยเพิ่ม-หนี้เท่าเดิม

วันนี้ (17 ก.ย.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่ง 2. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรณีพ้นจากตำแหน่ง 3. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา กรณีเข้ารับตำแหน่ง 
 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินหลังจากพ้นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 พบว่า นายสมคิดมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 149,366,248 บาท และไม่มีหนี้สิน โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของนายสมคิดประมาณ 43,560,716 บาท ของคู่สมรส 92,938,712 บาท และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 12,866,820 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก, ที่ดิน, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อเทียบกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินเมื่อเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2558 ที่แจ้งไว้ว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 146,916,928 บาท ไม่มีหนี้สิน เมื่อเปรียบเทียบกันจะพบว่านายสมคิดมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 2,449,320 บาท 

ขณะที่นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินหลังจากพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 พบว่า มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 82 ล้านบาท โดยนายสุวิทย์แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 92,740,635.49 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของนายสุวิทย์ 77,861,196.82 บาท คู่สมรส 14,873,438.67 บาท นายสุวิทย์ มีหนี้สิน 10,300,000 บาท ซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นมูลค่าที่ดิน,โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงมีทรัพย์สินอื่นๆที่เป็นเครื่องประดับ, พระเครื่อง, อัญมณี และยังพบว่านายสุวิทย์เป็นนักสะสมวัตถุ เพราะมีวัตถุโบราณถึง 139 ชิ้น มูลค่า 22,975,000 บาท โดยมีทั้งเสาหินจีน, เทวรูปอินเดีย, รูปปั้นสุโขทัย, หนุมานเขมร, ตลับใส่ของโบราณ เมื่อเทียบกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินเมื่อเข้ารับตำแหน่ง รมว.อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2562 ที่แจ้งไว้ว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 93,320,924 บาท มีหนี้สิน 10,300,000 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันจะพบว่า ทรัพย์สินรวมลดลง 580,289 บาท ส่วนหนี้สินเท่าเดิม 

สำหรับนายอุตตม สาวนายน ที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังไม่ได้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยจะครบกำหนดการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินวันสุดท้ายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563

ส่วนนายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ เข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 72,647,167.23 บาท เป็นทรัพย์สินของนายประสิทธิ์ 64,507,821.32 คู่สมรส 8,139,345.91 บาท ไม่มีหนี้สิน


กำลังโหลดความคิดเห็น...