xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.เตรียมเปิดเซฟ"สมคิด-สุวิทย์"หลังพ้น รมต.17 ก.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนั้น สำหรับคณะรัฐมนตรีใหม่ของรัฐบาลนี้ ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 จะต้องยื่น กรอบการยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อป.ป.ช. ภายใน 60 วัน เพื่อดำเนินการตรวจสอบ จากนั้นภายใน 30 วัน คณะกรรมการ ป.ป.ช.ต้องกำหนดวันเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบด้วย ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีใหม่ชุดนี้ยังไม่มีใครยื่นบัญชีฯ เนื่องจากยังไม่ครบกรอบเวลา โดยนับจากวันเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณที่ถือเป็นการเข้าปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี  ไป 60 วัน และนับแต่วันยื่น 30 วัน ต้องประกาศเปิดเผย ก็จะประมาณเดือนตุลาคม ที่จะประกาศเปิดเผยได้

ส่วนการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่ง ของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนั้น ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะเปิดเผยต่อสาธารณะ ในวันที่ 17 กันยายนนี้ ที่ห้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน อาคาร 1 สำนักงานป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ