xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน "สมคิด" มีเพิ่มกว่า 2.4 ล้าน หลังพ้นเก้าอี้รองนายกฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 3 คน ประกอบด้วย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 149,366,248 บาท ไม่มีหนี้สินเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้ารับตำแหน่งพบว่า มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 2,449,320 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินในส่วนของคู่สมรส

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรณีพ้นจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีทรัพย์สินรวม 92,740,635.49 บาท หนี้สิน 10,300,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้ารับตำแหน่งพบว่า มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 14,179,610 บาท ส่วนหนี้สินเท่าเดิม ส่วนทรัพย์สินอื่น ซึ่งเป็นเครื่องประดับ พระเครื่องของสะสม จำนวน 139 ชิ้น มูลค่า 22,975,000 บาท ยังครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวอยู่เช่นเดิม และนายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ว.มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 72,647,167 บาท ไม่มีหนี้สิน

สำหรับนายอุตตม สาวนายน ที่พ้นจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังไม่ได้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยจะครบกำหนดการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินวันสุดท้ายในวันที่ 12 ตุลาคมนี้