xs
xsm
sm
md
lg

“เทพไท” ยกเงื่อนไข การแก้ รธน.กดดันรัฐบาล ชูประเด็นแก้ ม.256

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“เทพไท” ยกเงื่อนไข การแก้ รธน.กดดันรัฐบาล ชูประเด็นแก้ ม.256 และ 5 ประเด็นย่อย ตามคำประกาศของ “จุรินทร์”

วันนี้ (18 ส.ค.) นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เมื่อวานนี้ (17 ส.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้แสดงจุดยืนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 อย่างชัดเจนแล้ว นอกจากการแก้ไขมาตรา 256 แล้ว ยังสนับสนุนให้มีการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลใน 5 ประเด็น คือ

1. การตั้งสทาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 2. เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีข้อด้อยกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2550

3. เรื่องการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแก้ไขให้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตัวเองมากยิ่งขึ้น 4. ระบบการเลือกตั้งที่ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ต้องมีการแก้ไขให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อเลือกตัวบุคคล และพรรคการเมือง 5. บทเฉพาะกาล มาตรา 269 ถึง 272 เกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภาถึงการได้มา และสิทธิในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

การแสดงจุดยืนของหัวหน้าพรรคในครั้งนี้มีความชัดเจน สะท้อนถึงท่าทีและเปรียบเสมือนมติของพรรคต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ ตนในฐานะสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งจะขอยึดเอาแนวทางและมติของพรรคเป็นหลัก และจะผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และ 5 ประเด็นย่อยให้ประสบความสำเร็จ ต่อจากนี้จะให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคยกร่างญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในทุกประเด็น เพื่อเป็นญัตติด่วนยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาโดยเร็วที่สุด เพราะในขณะนี้มีพรรคฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อประธานรัฐสภาแล้ว ซึ่งตามข้อบังคับการประชุม จะต้องบรรจุเป็นวาระการประชุมภายใน 15 วัน หากพรรคประชาธิปัตย์ยื่นญัตติล่าช้า จะทำให้ไม่ทันการพิจารณาร่วมกับญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้าน แต่ในข้อจำกัดของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีจำนวน ส.ส.เพียง 52 คน จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อขอเสียงสนับสนุนให้ครบจำนวน 100 คน และเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลคงเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน เพราะเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ได้ร่วมกันแถลงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว

ถ้าหากว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ เป็นการไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎร และเป็นการละเมิดเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ 3 ข้อ ที่ได้ประกาศไว้เป็นสัญญาประชาคม ก่อนการเข้าร่วมรัฐบาลกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
กำลังโหลดความคิดเห็น...