xs
xsm
sm
md
lg

"เทพไท" ย้อนรบ.ถ้าทำตามเงื่อนไขการเข้าร่วมของปชป. ทุกคนก็พร้อมยกมือหนุน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (แฟ้มภาพ)
ส.ส.เมืองคอน ปชป. ระบุ หากรบ.บริหารงานตามเงื่อนไขการเข้าร่วมของปชป.ทั้ง 3 ข้อ ทุกคนก็พร้อมยกมือหนุน อ้างเคารพมติพรรค แต่ทรยศอุดมการณ์พรรคไม่ได้

วันนี้ (8ส.ค.) นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการตัดสินใจในการลงมติสนับสนุนการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบการใช้มาตรา 44 ว่า ได้ตัดสินใจบนพื้นฐานอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เป็นที่ตั้ง และได้ลงมติเพราะเป็นญัตติของพรรคประชาธิปัตย์ที่มี ส.ส.ของพรรคเป็นผู้เสนอ และตนเองได้อภิปรายแสดงจุดยืนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างชัดเจนแล้ว ขอยืนยันว่าส่วนตัวเคารพมติพรรคและมติวิปรัฐบาลมาโดยตลอด แต่ไม่สามารถที่จะทรยศต่ออุดมการของพรรคได้จึงได้ตัดสินใจลงมติสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมา โดยส่วนตัวตนเป็นสมาชิกพรรคที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามมติของพรรคมาโดยตลอด แม้ว่ามติเหล่านั้นจะขัดต่อความรู้สึกของตัวเองก็ตาม แต่ถ้าไม่ขัดต่ออุดมการณ์ของพรรคตนก็ยินดีปฏิบัติตามอย่างไม่มีเงื่อนไข เช่นในกรณีการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรค หรือการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ตนก็ได้ปฏิบัติตามมติพรรคอย่างเคร่งครัด ลงมติสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว

สำหรับเงื่อนไขของพรรคประชาธิปัตย์ในการเข้าร่วมรัฐบาล 3ข้อ ตนก็ได้สนับสนุนและติดตามการทำงานของรัฐบาลมาโดยตลอดเช่น 1.เรื่องนโยบายประกันรายได้เกษตรกร รัฐบาลได้ทำสำเร็จแล้ว ซึ่งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและนโยบายประชาธิปัตย์อย่างชัดเจน ข้อ2 เรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเข้าวาระการประชุมสภาในวันพุธนี้ เบื้องต้นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามอย่างไขการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์แล้ว ส่วนข้อ3 เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น จะต้องตรวจสอบและรอฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อน ว่ามีใบเสร็จ พยานหลักฐาน หรือเหตุอันควรเชื่อได้ว่ารัฐมนตรีคนใดมีการทุจริตประพฤติมิชอบบ้างหรือไม่ ซึ่งจะต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาในที่ประชุม ส.ส.ของพรรค ก่อนจะลงมติไว้วางใจรัฐมนตรีผู้นั้นหรือไม่

“ผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้ได้บริหารราชการแผ่นดินได้ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ครบทั้ง3ข้อ ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนก็พร้อมที่จะลงมติและสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลชุดนี้จนครบวาระอย่างแน่นอน”นายเทพไทกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...