xs
xsm
sm
md
lg

ครม.รับทราบข้อเสนอ ป.ป.ช.ให้ 4 หน่วยงานร่วมดำเนินการนำสายสื่อสารลงดิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล แถลง ครม.รับทราบข้อเสนอ ป.ป.ช. แนะให้ 4 หน่วยงานร่วมดำเนินการในการนำสายสื่อสารลงดิน ให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ

วันนี้ (13 ส.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) กรณีศึกษาโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย ป.ป.ช.เสนอแนะให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมดำเนินการในการนำสายสื่อสารลงดิน ทั้งในส่วนของการกำหนดแผนยุทธสาสตร์การก่อสร้าง และการบริหารจัดการท่อร้อยสายสื่อสารให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ เสถียรภาพของโครงข่ายสื่อสาร ความมั่นคงของประเทศและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พร้อมทั้งให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการ โดยหน่วยงานข้างต้นจะเข้ามาทำหน้าที่แทนบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท กรุงเทพธนาคม วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นเจ้าภาพหลักในการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร มีมูลค่าของโครงการ 25,000 ล้านบาท ระยะทางรวม 2,450 กิโลเมตร ภายหลัง กสทช.พบว่าการดำเนินการของบริษัท กรุงเทพธนาคม ดังกล่าวอาจขัดต่อประกาศ กสทช.ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีท่อร้อยสายต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นใช้ท่อร้อยสายของตน แต่ทางบริษัท กรุงเทพธนาคม ประกาศในเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอว่าจะมอบอำนาจให้เอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นคนดำเนินการซึ่งในข้อกฎหมายไม่สามารถทำได้

สำนักงาน ป.ป.ช.ระบุว่า เมื่อปี 2558 คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ กสท ร่วมกันเป็นผู้วางระบบท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน แต่ต่อมาในปี 2561 คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานครดำเนินการภารกิจดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการที่ขาดการบูรณาการทำให้เกิดความซ้ำซ้อนและเป็นการใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า ขณะเดียวกันหลังกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม ดำเนินการ ได้จัดประกวดราคา และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก โดยบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นรายเดียวที่ยื่นข้อเสนอ โดยบริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จะสามารถแสวงหาประโยชน์จากท่อร้อยสายของรัฐได้ 80% และสามารถให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นมาเป็นผู้เช่าท่อร้อยสายได้เป็นเวลา 30 ปี ส่วนอีก 20% จัดสรรไว้สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานความมั่นคง ซึ่งตามข้อกฎหมายการที่บริษัท กรุงเทพธนาคมประกาศมอบอำนาจให้เอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นคนดำเนินการนั้นไม่สามารถดำเนินการได้ และยังพบอีกว่าราคาค่าใช้จ่ายดำเนินการท่อร้อยสายที่บริษัท กรุงเทพธนาคม เสนอสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่บริษัท ทีโอที ประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ถึง 6.2 ล้านบาทต่อกิโลเมตร

นอกจากนี้ ป.ป.ช.ยังเสนอแนะให้บริษัท กรุงเทพธนาคม เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี 2560 เพื่อให้สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และให้รวมถึงบริษัท หรือนิติบุคลที่จัดตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือหุ้นเกิน 50%


กำลังโหลดความคิดเห็น...