xs
xsm
sm
md
lg

ปธ.สนช.นัดประชุมศุกร์นี้ ให้รัฐบาลแถลงนโยบาย 11 ด้าน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (แฟ้มภาพ)
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ออกคำสั่งนัดประชุม ศุกร์นี้ ให้ ครม. แถลงนโยบาย คาดแจงแก้ปัญหา 11 ด้าน ส่วนพรุ่งนี้ประชุมปกติ พิจารณาร่างข้อบังคับวันนี้ (10 ก.ย.) ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ออกหนังสือคำสั่งนัดประชุม สนช. ครั้งที่ 8 ในวันศุกร์ที่ 12 ก.ย. 57 เวลา 10.00 น. โดยมีวาระเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี จะเดินทางมาแถลงต่อที่ประชุมด้วยตนเอง ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างนโยบาย ก่อนให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สล.ค.) จัดพิมพ์ร่าง แล้วส่งให้สมาชิก สนช. ศึกษารายละเอียดก่อน

สำหรับการแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีจะเน้นชี้แจงการแก้ปัญหา 11 ด้าน เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ การศึกษา สังคมวัฒนธรรม การสร้างความปรองดองและการปฏิรูป โดยจะแบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการภายใน 1 เดือน เช่นปัญหาภัยพิบัติ ระยะกลางในกรอบระยะเวลา 1 ปี และระยะยาวในกรอบระยะเวลา 5-10 ปี เช่น โครงการรถไฟทางคู่

อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ จะมีการประชุม สนช. เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม สนช. ที่คณะกรรมาธิการสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมพิจารณาแล้วเสร็จ โดยที่ประชุมมีวาระสำคัญในการหารือเรื่องการเพิ่มหมวดว่าด้วยการพ้นสมาชิกภาพและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่จะต้องมีการลงมติให้ความเห็นชอบ


กำลังโหลดความคิดเห็น