xs
xsm
sm
md
lg

โพลชาวกรุงเชื่อรัฐพร้อมรับมือท่วม แต่คาดโกงเพียบ ฟันธง รบ.-กทม.ต่างคนต่างทำ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

(แฟ้มภาพ)
กรุงเทพโพลล์เผยชาวบางกอก 54.5% เชื่อรัฐพร้อมรับมือน้ำท่วม-การให้ข้อมูล-การช่วยเหลือ และการสื่อสาร แต่คาดยังไม่พร้อมเรื่องแผนจัดการน้ำจากบนลงล่าง-ความฉับไวในการแก้ปัญหา 43.6% รู้สึกรัฐจริงจังบูรณาการน้ำ 43.2% เชื่อมั่นแผนบริหาร 46.6% คาดโกงเพียบ 42.8% กังวลนิดหน่อยน้ำจะท่วมเมืองหลวง 48% คาดรุนแรงน้อยกว่าปี 54 64.3% เมินซื้อของตุน 51.7% ฟันธง รบ.กับ กทม.ต่างคนต่างทำงาน

วันนี้ (2 ส.ค.) ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือกรุงเทพโพลล์ จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “2 ปีผ่านมา เหลียวหลังแลหน้าปัญหาน้ำท่วม” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 1,194 คน เนื่องด้วยกรมอุตุฯ มีประกาศเตือนภัยจากพายุเชบี ซึ่งจะส่งผลให้ในช่วงวันที่ 2-5 สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาจกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

โดยถามถึงการเตรียมความพร้อมรับมือต่อปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลในด้านต่างๆ โดยรวมร้อยละ 54.5 เชื่อว่าพร้อมแล้ว และร้อยละ 45.5 เชื่อว่ายังไม่พร้อม เมื่อถามย่อยลงไปถึงความพร้อมด้านแผนจัดการน้ำที่ไหลจากพื้นที่ตอนบนมาสู่ กทม. และปริมณฑล ร้อยละ 49.2 เชื่อว่า พร้อมแล้ว และ ร้อยละ 50.8 เชื่อว่า ยังไม่พร้อม, ความพร้อมด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ร้อยละ 52.9 เชื่อว่าพร้อมแล้ว และ ร้อยละ 47.1 เชื่อว่า ยังไม่พร้อม, ความพร้อมในการรับมือ และความฉับไวในการแก้ปัญหาหากเกิดน้ำท่วม ร้อยละ 48.0 เชื่อว่า พร้อมแล้ว และ ร้อยละ 52.0 เชื่อว่ายังไม่พร้อม, ความพร้อมในด้านการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม ร้อยละ 64.9 เชื่อว่า พร้อมแล้ว และ ร้อยละ 35.1 เชื่อว่ายังไม่พร้อม และความพร้อมด้านการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 57.3 เชื่อว่าพร้อมแล้ว และ ร้อยละ 42.7 เชื่อว่ายังไม่พร้อม

เมื่อถามว่า รัฐบาลจริงจังมากน้อยเพียงใดกับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เป็นรูปธรรม ร้อยละ 43.6 จริงจังมาก ร้อยละ 40.0 จริงจังน้อย ร้อยละ 9.6 จริงจังมากที่สุด และร้อยละ 6.8 จริงจังน้อยที่สุด เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อแผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ร้อยละ 43.2 เชื่อมั่น ร้อยละ 37.5 ไม่เชื่อมั่น และร้อยละ 19.3 ไม่รู้เกี่ยวกับแผนบริหารจัดการน้ำเลย เมื่อถามความเห็นว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชันมากน้อยเพียงใด กับการใช้เงินงบประมาณบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ร้อยละ 46.6 มาก ร้อยละ 26.1 น้อย ร้อยละ 23.3 มากที่สุด และร้อยละ 4.0 น้อยที่สุด

เมื่อถามความกังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จากข่าวเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด ร้อยละ 42.8 น้อย ร้อยละ 32.0 มาก ร้อยละ 17.5 น้อยที่สุด และ ร้อยละ 7.7 มากที่สุด เมื่อถามความเห็นว่าปีนี้จะเกิดวิกฤตอุทกภัยรุนแรงเหมือนเมื่อปี 54 หรือไม่ ร้อยละ 48.0 คิดว่าจะเกิดรุนแรงน้อยกว่าปี 54 ร้อยละ 36.6 คิดว่าจะไม่เกิดขึ้น ร้อยละ 11.0 คิดว่าจะเกิดรุนแรงเหมือนปี 54 และร้อยละ 4.4 คิดว่าจะเกิดรุนแรงกว่าปี 54 เมื่อถามถึงการวางแผนซื้อ น้ำดื่ม อาหารแห้ง ตุนไว้ใช้ ร้อยละ 64.3 คิดว่าจะไม่ซื้อ และร้อยละ 35.7 คิดว่าจะซื้อ และเมื่อถามความคิดเห็นว่ารัฐบาลกับ กทม. จะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมี ประสิทธิภาพหรือไม่ หากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ร้อยละ 51.7 คิดว่าต่างคนต่างทำงานหรือมีความร่วมมือกันน้อย และร้อยละ 48.3 คิดว่าน่าจะทำงานร่วมกันได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...