xs
sm
md
lg

ชมรม ส.ส.ร.50 ค้านชำเรา รธน.ทั้งฉบับ แนะ กมธ.วิฯ แก้เฉพาะบางมาตราที่มีปัญหา

เผยแพร่:

ชมรม ส.ส.ร.50 แถลงค้านแก้รัฐธรรมนูญ ม.291 ล้มล้างทั้งฉบับ ยันไม่ใช่จงอางหวงไข่ แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหา เชื่อมีเจตนาแฝง ซ้ำลดพระราชอำนาจ จับตาตามเจตนารมย์หรือไม่ วอน กมธ.วิฯ เพิ่มแก้เฉพาะบางมาตราที่เป็นปัญหาต่อการบริหารแผ่นดิน


วันนี้ (5 มี.ค.) ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 12.00 น. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ประธานชมรม ส.ส.ร.50 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว.สรรหา และนายคมสัน โพธิ์คง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะสมาชิกชมรม ส.ส.ร.50 ได้แถลงข่าวประกาศเจตนารมรณ์คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 291 ที่ต้องการล้มล้างรัฐธรรมนูญปัจจุบันทั้งฉบับ ซึ่งอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ นายเกียรติชัยกล่าวยืนยันว่า เราไม่ได้เป็นจงอางหวงไข่ เพราะรัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขได้หากใช้แล้วเกิดปัญหา แต่ที่ผ่านมาไม่ได้เกิดปัญหา และผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่เคยเสนอปัญหาของรัฐธรรมนูญ 50 มา อย่างไรก็ตาม ที่กังวลคือการแก้ไขที่มีเจตนาแอบแฝง โดยเฉพาะไปกระทบต่อหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการลดพระราชอำนาจ นอกจากนี้ การแก้มาตรา 291 ต้องอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ 50 ที่มาตรา 291 กำหนดไว้ ไม่ใช้ไปตั้งคนอื่นเข้ามาแก้รัฐธรรมนูญ หลังจากนี้กลุ่มจะทำหน้าที่เป็นผู้นำทางความคิดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 50 หรือไม่

ด้าน นายคมสันกล่าวว่า การแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ รัฐสภาจะไม่ดำเนินการกัน เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง อีกทั้งจะยกเลิกได้ต่อเมื่อ 1. มีปัญหาด้านกลไกและโครงสร้าง จนไม่สามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ และ 2. สภาพการรับรู้ของสังคม ต้องได้รับความยินยอมของประชาชนก่อน เหมือนรัฐธรรมนูญ 34 จนมาเป็นรัฐธรรมนูญ 40 แต่สิ่งที่พรรคร่วมรัฐบาลดำเนินการไม่ได้เข้าข่าย 2 ข้อ ยกเพียงวาทะกรรมว่าไม่เป็นประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม การกระทำรัฐบาลถือเป็นการรวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งไม่ต่างอะไรจากการทำรัฐประหาร และอาจเข้าเงื่อนไขการลบล้างรัฐธรรมนูญ หมวดสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ที่ระบุว่า บุคคลที่จะใช้สิทธิและเสรีภาพในการล้มล้างระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เพื่อให้ได้อำนาจซึ่งการปกครอง โดยไม่เป็นวิถิทางตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ บุคคลสามารถเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริง และยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญยกเลิกคำวินิจฉัยดังกล่าว และหากเป็นจริง ศาลอาจตัดสินยุบพรรคการเมืองดังกล่าว รวมทั้งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคการเมือง เป็นระยะเวลา 5 ปี และยังสามารถไปแจ้งความคดีอาญาต่อบุคคลดังกล่าวได้ด้วย

นายสุรชัยกล่าวว่า อยากให้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่...) พ.ศ. ให้นำข้อเสนอแนะของชมรมไปรับฟังเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหา ซึ่งไม่สายเกินไป โดยอยากให้เพิ่มเติมข้อความจากแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เป็นการ “แก้ไขเฉพาะบางมาตราที่เป็นปัญหาในการบริหารแผ่นดิน” ซึ่งจะเป็นการช่วยยุติความคลางแคลงใจของประชาชนได้
กำลังโหลดความคิดเห็น...