xs
xsm
sm
md
lg

โปรดทราบ แอปฯ บัตรประชาชนดิจิทัล D.DOPA เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ThaiID

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์แอปพลิเคชัน D.DOPA บัตรประชาชนดิจิทัล และทะเบียนบ้านดิจิทัล เปลี่ยนชื่อ ThaiID รองรับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ สามารถใช้แสดงตนแทนบัตรประชาชนตัวจริงได้แล้วบางธุรกรรม

วันนี้ (14 มี.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า แอปพลิเคชัน D.DOPA ซึ่งเป็นระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ที่บรรจุเอกสาร ได้แก่ บัตรประชาชนดิจิทัล และทะเบียนบ้านดิจิทัล ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เปลี่ยนชื่อแอปพลิเคชันใหม่เป็น ThaiID (ไทยไอดี) โดยระบุว่า "ชื่อแอปพลิเคชันใหม่ ThaiID ยกระดับการให้บริการผ่านการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล จาก "D.DOPA" เป็น "ThaiID" รองรับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ"

สำหรับแอปพลิเคชัน ThaiID เป็นสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัลสำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อการทำธุรกรรมทางดิจิทัล ออกให้โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนด้วยตัวเอง โดยถ่ายบัตรประชาชนและใช้กล้องสแกนใบหน้าของตนเองเพื่อยืนยันตัวตน หรือลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ ไปที่สำนักทะเบียนเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ในการขอรับบริการการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน ก่อนสร้างรหัสผ่าน 8 หลักเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน

ปัจจุบันสามารถใช้แอปพลิเคชัน ThaiID แสดงตนแทนบัตรประชาชนตัวจริงได้บางธุรกรรม เช่น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) อนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชันที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ บัตรประชาชนดิจิทัล หรือใบขับขี่ดิจิทัล DLT QR LICENCE ของกรมการขนส่งทางบก เป็นเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมบัตรโดยสารเพื่อไปขึ้นเครื่องได้ หรือสถานบันเทิงบางแห่งประกาศว่าให้ใช้บัตรประชาชนดิจิทัลแสดงตนแทนบัตรประชาชนตัวจริงได้แล้ว

อย่างไรก็ตาม ในบางธุรกรรมที่ต้องใช้เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน จำเป็นต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริง ได้แก่ การเปิดบัญชีธนาคาร การฝากส่งจดหมายและพัสดุผ่านไปรษณีย์ไทย การออกบัตรผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass) ที่สำนักงานออกหนังสือผ่านแดน เป็นต้น

อ่านประกอบ : บัตรประชาชนดิจิทัลเริ่มเลย ลงทะเบียนได้ไม่ต้องไปอำเภอ บาร์เชียงใหม่ประกาศรับบัตรแห่งแรก 

ย้ำบัตรประชาชน Digital ID ใช้แทนบัตรจริงได้ตั้งแต่ 10 ม.ค. 66 ตามนโยบายนายกฯ ผลักดันรัฐบาลดิจิทัลให้เป็นรูปธรรม 


กำลังโหลดความคิดเห็น