xs
xsm
sm
md
lg

บัตรประชาชนดิจิทัลเริ่มเลย ลงทะเบียนได้ไม่ต้องไปอำเภอ บาร์เชียงใหม่ประกาศรับบัตรแห่งแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ถึงเวลาใช้บัตรประชาชนดิจิทัลแล้ว เวอร์ชันล่าสุดลงทะเบียนด้วยตัวเองเพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง เพียงถ่ายรูปบัตรและเซลฟี ไม่ต้องไปที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตอีกต่อไป อีกด้านร้านอาหารมิสท์ เมญ่า เชียงใหม่ ประกาศเป็นร้านแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้บัตรประชาชนดิจิทัลแสดงตนแทนบัตรประชาชนจริงได้แล้ว เพื่อความสะดวกของลูกค้า

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. เฟซบุ๊ก Myst MAYA Chiang Mai ของร้านมิสท์ เมญ่า เชียงใหม่ ซึ่งเป็นบาร์และร้านอาหารบนชั้นดาดฟ้า หรือรูฟท็อป บาร์ ภายในศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ ถนนห้วยแก้ว (สี่แยกรินคำ) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศว่า เป็นร้านอาหารร้านแรกในจังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถใช้บัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) แทนบัตรประชาชนจริง ตามที่มาตรา 14 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เพื่อความสะดวกของลูกค้า อย่าลืมดาวน์โหลดมาใช้งาน เพื่อความสะดวกในการใช้งานอีกด้วย


สำหรับบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID Card) เป็นเอกสารแสดงตนภายในแอปพลิเคชัน D.DOPA ซึ่งเป็นระบบทะเบียนราษฎรดิจิทัล พัฒนาโดยสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยทะเบียนบ้านดิจิทัล และบัตรประจำตัวประชาชนดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ใช้เป็นเอกสารแสดงตนแทนเอกสารหรือบัตรตัวจริง และใช้ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมต่างๆ ล่าสุดได้ร่วมกับกรมสรรพากร ในการเปิดให้ใช้แอปฯ D.DOPA ยืนยันตัวตนสำหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต
ล่าสุดแอปพลิเคชัน D.DOPA ได้พัฒนาเวอร์ชันล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา ให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนด้วยตัวเองเพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง จากเดิมต้องลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ในการขอรับบริการการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน ที่สำนักทะเบียน ได้แก่ สำนักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานคร และที่ว่าการอำเภอทุกจังหวัด โดยลงทะเบียนด้วยตัวเอง จะใช้วิธีถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จากนั้นสแกนใบหน้าเพื่อประมวลผลผ่านเทคโนโลยีชีวมิติ แล้วตั้งรหัสผ่าน 8 หลักเพื่อเข้าใช้งาน เป็นอันเสร็จสิ้น

สำหรับวิธีการใช้งาน ให้เปิดแอปพลิเคชัน D.DOPA จากนั้นกดรหัสผ่าน 8 หลักที่ตั้งไว้ ระบบจะแสดงภาพบัตรประชาชน ให้เข้าไปที่เมนู "เอกสาร" เมนูย่อย บัตรประจำตัวประชาชน ให้เข้าไปที่ "ดู" ระบบจะแสดงภาพหน้าบัตรประจำตัวประชาชน ให้แตะหน้าจอ 1 ครั้ง เพื่อสลับหน้าบัตรและหลังบัตร และแตะ 2 ครั้ง เพื่อดูภาพเต็มหน้าจอ ระหว่างนั้นสามารถแตะหน้าจอ 1 ครั้ง เพื่อสลับหน้าบัตรและหลังบัตรได้ เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มลูกศรไปทางซ้าย (<) 2-3 ครั้ง เพื่อปิดแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม สำหรับการทำธุรกรรมที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากชิปการ์ดเพื่อยืนยันตัวตน เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การทำธุรกรรมผ่านเครื่องบริการอัตโนมัติ การส่งพัสดุผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ฯลฯ ยังคงใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเหมือนเดิม


ก่อนหน้านี้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ทำหนังสือ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านดิจิทัล (DOPA-Digital ID) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมา สาระสำคัญก็คือ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป ซึ่งมาตรา 14 กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้พนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจสอบใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐออกให้ ผู้มีหน้าที่ต้องแสดงจะแสดงใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานนั้นเป็นภาพทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นก็ได้ โดยให้ถือว่าการแสดงเช่นว่านั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ประกอบกับปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) อีกทั้งกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล พ.ศ. 2565 เพื่อให้มีระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎร และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่รับการพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัลแล้วสามารถขอรับบริการผ่านดิจิทัลได้

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับการพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) ผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA แล้ว สามารถใช้สมาร์ทโฟนที่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแสดงแทนการใช้บัตรประจำตัวประชาชนกรณีได้รับการเรียกตรวจบัตรประจำตัวประชาชนจากเจ้าพนักงานตรวจบัตร ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1496/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานตรวจบัตร ลงวันที่ 22 ส.ค. 2561 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้อำเภอ สำนักงานเขต เทศบาล และเมืองพัทยาถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น