xs
xsm
sm
md
lg

“อ.วิวัฒน์ชัย” ชี้หลังโควิด-19 โจทย์ใหญ่กว่า แนะต้องเปลี่ยนรัฐบาลไม่เช่นนั้นประเทศลำบากแน่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อ.วิวัฒน์ชัย ชี้หลังโควิด-19 คลี่คลาย เป็นโจทย์ใหญ่กว่า ผู้บริหารประเทศต้องมีชุดความคิดใหม่ คณะเศรษฐกิจใหม่ ถ้ายังเป็นคนกลุ่มเดิมประเทศลำบาก

วันที่ 28 เมษายน 2563 รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมสนทนาในรายการ “คนเคาะข่าว” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง “นิวส์วัน” ในหัวข้อ “โลกหลังวิกฤตโควิด-19 จาก New Normal ถึง Post -Capitalist System”

โดย ดร.วิวัฒน์ชัย ได้กล่าวช่วงหนึ่งว่า การฟื้นฟูประเทศไทยหลังควิด-19 เรื่องเฉพาะหน้า ที่ผ่านมา เป็นประเทศไทยอาศัยรายได้จากการส่งออกและท่องเที่ยว มากกว่า 60-70 เปอร์เซ็นต์ เรายืมจมูกหายใจ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของตลาดภายใน ตอนนี้การท่องเที่ยว การผลิตเพื่อส่งออก มันบอบช้ำไปหมดแล้ว มันต้องหันมาพัฒนายุทธศาสตร์ตลาดภายใน โดยมีสองเรื่องที่อยากเสนอ ข้อแรก จัดระเบียบเศรษฐกิจไทยให้เป็นรัฐสวัสดิการ สอง พัฒนาตลาดภายในให้เข้มแข็ง เพื่อฟื้นฟูเพิ่มอำนาจซื้ออันถาวรยั่งยืนของประชาชนอย่างกระจายตัว สู่ชุมชนอันหลากหลาย ราว 8 หมื่นหมู่บ้านทั่วประเทศ

ดร.วิวัฒน์ชัย กล่าวต่อว่า รัฐสวัสดิการ ก็ต้องพูดถึงที่มาของรายได้ ต้องปฏิรูปภาษี ปฏิรูปรายได้รัฐวิสาหกิจ ต้องส่งเข้ารัฐหมดเลย ต้องปฏิรูปครั้งใหญ่ ให้โปร่งใส ยุติธรรม เพราะไทยเราบอบช้ำมากขนาดนี้ ถึงเวลาแล้วที่คนที่มีโอกาสได้มากต้องยอมเสียสละเพื่อคนส่วนใหญ่ ต้องมีการบูรณาการกฎหมายต่างๆ เพื่อไปสู่รัฐสวัสดิการ และอยากเรียกร้อง ส.ส. ให้ศึกษาเจาะลึกลงไปในเรื่องพัฒนาให้เป็นรัฐสวัสดิการให้ได้

ส่วนการพัฒนาภายใน รัฐต้องชัดเจน เช่น พัฒนาต่อยอดสินค้าโอทอปเชื่อมต่อกับวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน พัฒนาการเกษตรและอาหาร สร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยและผู้ไร้ที่ทำกิน ควรยกเลิกเกษตรแปลงใหญ่ที่รัฐบาลทำมา ควรยกเลิกเกษตรพันธะสัญญา ที่เกษตรรายย่อยถูกเอาเปรียบ

ดร.วิวัฒน์ชัย ยังกล่าวอีกว่า ตนขอเสนอย่อๆ ในการจัดระเบียบใหม่ ในโจทย์ใหม่ และบริบทประเทศไทยใหม่ อย่างน้อย 5 เรื่องที่ต้องทำ 1. ปฏิรูปรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ในจุดอ่อนทั้งหมด 2. ควรยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งล้าหลังแล้ว 3. ควรทบทวนยกเลิกโครงการเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 เฟส ทั้งพื้นที่ชายแดน, ภาคตะวันออก และพื้นทีทั่วประเทศ เพราะไม่สอดคล้องฐานความเป็นจริง ต่างชาติสนใจลงทุนอยมาก 4. ควรทบทวนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งหมด เรียงลำดับความสำคัญใหม่ เพื่อนำงบประมาณส่วนใหญ่มาพัฒนาสุขภาพให้พลเมืองไทย 5. ปฏิรูปกองทัพ ตำรวจ กลไกการตรวจสอบ และโครงสร้างความยุติธรรม ให้สอดคล้องกับหลักคิดใหม่ในการพัฒนาประเทศ

ดร.วิวัฒน์ชัย กล่าวด้วยว่า ผู้นำประเทศ ต้องมีภาวะการนำเชิงศีลธรรม ต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับโจทย์ใหม่ๆ ซึ่งที่ผ่านมา ผู้บริหารประเทศไม่เข้าสเปก ถ้ายังฝืนทำต่อมีจุดเสี่ยง

แม้มีเสียงชื่นชมในการจัดการกับโควิด-19 นั่นเป็นสิ่งที่ต้องทำโดยภารกิจที่นั่งอยู่ แต่จะมาบอกว่าสำเร็จหรือไม่ เรื่องข้างหน้าหลังจากนี้เป็นโจทย์ใหญ่กว่า ต้องเป็นชุดความคิดใหม่ คณะเศรษฐกิจใหม่ แต่ถ้ายังเป็นชุดเก่า ก็จะเป็นระบบความคิดเก่า คือ ทุนนิยมผูกขาดอภิสิทธิ์ชน มันจะเปลี่ยนได้เหรอ เพราะโจทย์นี้ดำเนินมาตลอดเวลาทั้งก่อนที่โควิด-19 จะมา เป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อเนื่องมา สิ่งที่ค้างคาอยู่ การเหลื่อมล้ำ การไม่มีประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ถ้าโควิด-19 คลี่คลาย แล้วยังยืนอยู่บนวิธีคิด การบริหารแบบเดิม โดยคนกลุ่มเดิม คิดว่าประเทศลำบาก


กำลังโหลดความคิดเห็น