xs
xsm
sm
md
lg

“ปานเทพ-หมอแวร์” แจกฟรี! ตำรับยาไทยต้านภัย COVID-19”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ปานเทพ” จับมือ “หมอแวร์” แจกยาตำรับแผนไทยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 คนละ 15 ซอง โดยให้ติดต่อทางไลน์ แล้วรอรับยาทางไปรษณีย์ หรือนัดวันมารับที่กรุงเทพแพทย์แผนบูรณาการสหคลินิก สีลม ซอย 9

วันนี้ (30 มี.ค.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ในหัวข้อ ปานเทพ-หมอแวร์ แจกฟรี !!! “ตำรับยาไทยต้านภัย COVID-19” มีรายละเอียดว่า ตามที่สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ กรุงเทพแพทย์แผนบูรณาการสหคลินิก ได้รับเชิญจากสถาบันการแพทย์แผนไทย มูลนิธิโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เพื่อเข้าร่วมโครงการรวมพลังเครือข่ายแพทย์แผนไทยสนับสนุนตำรับยาสมุนไพร ตามคัมภีร์ตักศิลา เพื่อดูแลสุขภาพและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 ; COVID-19) อันเป็นโครงการเพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากครูภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อเตรียมการรับมือโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวนี้ยังไม่ได้มีงบประมาณภาครัฐให้การสนับสนุนใดๆ และในสถานการณ์ที่ประชาชนมีความเดือดร้อน และประสบปัญหาเศรษฐกิจรอบด้าน จึงไม่ใช่สถานการณ์ที่จะจัดจำหน่ายเพื่อเป็นภาระของประชาชนมากขึ้นไปอีก

จากเหตุผลข้างต้นพวกกระผม นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และ แพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์ แวสะมิง แวหมะ ผู้บริหารของกรุงเทพแพทย์แผนบูรณาการสหคลินิก สีลม ซอย 9 ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อศึกษาและรวบรวมตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้ของแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์นั้น เห็นว่า ในสถานการณ์เช่นนี้มีความจำเป็นต้องมีการส่งสัญญาณเชิงบวก เพื่อแสดงความเกื้อกูล เอื้ออาทรต่อกันในสังคมไทยด้วยมรดกภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอันล้ำค่า จึงริเริ่มโครงการทดลอง “แจกตำรับยาไทย ต้านภัย COVID-19” ให้ผู้ป่วย รวมทั้งแจกตำรับยาไทยเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วไปตามฤดูกาลนี้ โดยใช้ “งบประมาณส่วนตัว” เท่าที่กำลังความสามารถของตนเองจะทำได้

และหากมีพี่น้องประชาชนที่มีกำลังทรัพย์สนใจที่จะมาร่วมบริจาคงบประมาณ หรือ บริจาคสมุนไพรตามตำรับยา หรือ มีตำรับยาไทยอื่นใดที่จะบริจาคเพื่อร่วมระดมแจกยาในโครงการนี้ ก็จะเป็นการเสริมกำลังบุญให้เราสามารถแจกยาเพื่อดูแลสุขภาพและป้องกันให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยในยามที่เดือดร้อนได้มากขึ้นไปอีก จนกว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตการระบาดโรคไวรัส COVID-19 ไปได้

สถาบันการแพทย์แผนไทย มูลนิธิโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน และเครือข่ายแพทย์แผนไทย ได้มีการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยแล้ว ได้ข้อสรุปจากหลักฐาน พบว่า มีการบันทึกโรคระบาดในคัมภีร์ตักศิลาในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งได้กล่าวถึงการเกิดโรคระบาดหลายโรค และรวมถึงการเกิดไข้หวัดใหญ่

ทั้งนี้ ได้ปรากฏตำรับยาไทยที่อาจจะนำมาใช้ได้ เช่น ยาห้าราก (เบญจโลกวิเชียร) และ ยาจันทน์ลีลา และยังได้พบว่าพิกัดยาที่อาจจะนำมาใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ตามฤดูกาล ได้แก่ “มหาพิกัดตรีผลา” แก้กองเสมหะ พิกัดยานี้ประกอบด้วย ตัวยามะขามป้อม 12 ส่วน สมอพิเภก 8 ส่วน สมอไทย 4 ส่วน ซึ่งมีงานวิจัยพบว่าช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้และหาตัวยาได้ไม่ยาก

นอกจากนั้น ด้วยประสบการณ์ตรงของครูหมอชุบ แป้นคุ้มญาติ ครูหมอของแผ่นดินด้านการแพทย์แผนไทย ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ตำรับ “ยาขาว” ซึ่งถูกระบุว่า มีการใช้กับโรคระบาดในอดีตได้หลายโรคปรากฏตามตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนฯ อันเป็นภูมิปัญญาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่อาจจะนำใช้ในการรักษาป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ จึงเป็นโอกาสอันดีในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกเป็นกรณีศึกษาการใช้ยาในตำรับยาไทยในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งยังไม่มีวัคซีนหรือยังไม่มียารักษาที่เพียงพอในเวลานี้

ทั้งนี้ ภายหลังจากประสบการณ์การใช้ “ยาขาว” รักษาผู้ป่วยโดยตรงในกรุงเทพแพทย์แผนบูรณาการสหคลินิก พบว่า ตำรับยาดังกล่าวนี้ให้ผลดีกับกลุ่มโรคไข้หวัด หรือ ไข้หวัดใหญ่ ด้วย แม้กระทั่งได้ผลดีกับผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในช่วงเวลาที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อันเป็นไปตามที่ ครูหมอชุบ แป้นคุ้มญาติ แจ้งเอาไว้แล้ว จึงเห็นสมควรที่จะ “แจกยา” ขนานดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ และเพื่อจัดเก็บข้อมูลในทางคลินิกในวิกฤติการณ์นี้ด้วย จำนวน 15 ซองต่อคน

ทั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ สถาบันการแพทย์แผนไทย มูลนิธิโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน, พวงมาลัยติกิจฉาสหคลินิก (บ้านหมอชอน สมุนไพรเพชรบุรี), มูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation), สมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย (ในพระสังฆราชูปถัมภ์), สมาคมการประกอบการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ เครือข่ายแพทย์แผนไทย สู้ภัย COVID-19 ตลอดจนภาคเอกชนที่มีความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมือง ที่ได้พยายามผลักดันและฝ่าฟันด้วยตำรับยาไทยให้ฝ่าฟันวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกันครั้งนี้ และกราบขอบพระคุณครูหมอชุบ แป้นคุ้มญาติ ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ได้มอบองค์ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนตลอดเวลาที่ผ่านมา

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.อาทิตย์​ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ที่มอบความไว้วางใจ สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ให้มีโอกาสทำงานร่วมกับทีมงานที่เข้มแข็งของวิทยาลัยเภสัชศาสตร์​ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยรับมือกับโรคระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งนี้ให้สำเร็จในเร็ววันนี้ ให้เป็นความหวังให้กับประเทศไทย และช่วยเหลือประชาชนในการฝ่าฟันวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ต่อไปให้ได้

และขอขอบคุณแพทย์แผนไทย จิตรา ปลอดอักษร (หมอปาน) แพทย์แผนไทยประจำโรงเรียนผู้นำ ของมูลนิธิ พลตรี จำลอง ศรีเมือง ซึ่งมีชื่อเสียงและประสบการณ์มาอย่างยาวนานในการล้างพิษหลายหมื่นคน ได้บริจาคมอบยาชำระเมือกมันเพื่อสำหรับขับถ่ายพิษเสมหะผ่านระบบการขับถ่าย จำนวน 30,000 เม็ด สำหรับการแจกเป็นสมุนไพรให้กับพี่น้องประชาชนในการรับมือกับวิกฤติการณ์นี้ด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการจะมารับยานั้นไม่ต้องมาเข้าคิวเพิ่มความเสี่ยงการระบาด แต่ใช้การติดต่อผ่าน Line ID พิมพ์คำว่า @bimpolyclinic หรือแตะคลิกที่ลิงก์นี้ https://Line.me/R/ti/p/%40bimpolyclinic หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดตามภาพด้านล่าง หรือติดต่อกรุงเทพแพทย์แผนบูรณาการสหคลินิก ถนนสีลม ซอย 9 ด้วยการโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 02-115-6619 เพื่อสอบถามเงื่อนไขรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการลงทะเบียนรับยาทางไปรษณีย์ พร้อมตอบแบบสอบถามส่งกลับเพื่อเก็บข้อมูลโดยทีมแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำคลินิก สำหรับผู้ที่จะมารับยาด้วยตัวเองที่กรุงเทพแพทย์แผนบูรณาการสหคลินิก ให้มาเฉพาะตามเวลาที่นัดหมายของแต่ละคนเพื่อทิ้งระยะห่างการมารับยา และป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดโรค COVID-19

สำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนและบริจาคงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว หรือมีวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีตำรับยาที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเพื่อเก็บข้อมูลในเวลาเดียวกัน สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 066-043-8888
#แจกยาไทยต้านภัย Covid-19 #เราจะฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

ด้วยความปรารถนาดี
ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และ แพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แวสะมิง แวหมะ
สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต และ กรุงเทพแพทย์แผนบูรณาการสหคลินิก (BIM Polyclinic)


กำลังโหลดความคิดเห็น...