xs
xsm
sm
md
lg

วางแผนใช้เงินก้อนอย่างผู้รู้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ
Dr.win@one-asset.com

เริ่มใกล้หมดไตรมาสแรกของปีนี้แล้ว หลายๆ บริษัทได้ทยอยจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานกันมาพอสมควร ซึ่งท่านได้วางแผนการใช้เงินก้อนหรือโบนัสที่ได้รับมาตั้งแต่ช่วงต้นปีกันอย่างไรบ้าง

โดยเฉพาะสำหรับท่านที่ยังอยู่ในวัยทำงาน อายุยังไม่เกิน 30 ต้นๆ อาจกำลังเพลิดเพลินกับการใช้เงิน ทั้งทริปท่องเที่ยวในและต่างประเทศ จนลืมมองย้อนกลับไปดูภาระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการชอปปิ้งนะครับ

การเริ่มเก็บออมตั้งแต่อายุไม่มากเพื่อให้มีเวลาในการเก็บออมที่ยาวขึ้น โดยเลือกวางแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบการเงินของท่าน เราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ ลองดูวิธีบริหารเงินเดือนที่เราได้รับแต่ละเดือนกันครับ

ยกตัวอย่างเช่น พนักงาน A อายุ 28 ปี มีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือน ไม่มีครอบครัวและภาระ และได้เงินโบนัสจากการทำงานตลอดทั้งปี 4 เดือน ดังนั้น พนักงาน A จะมีเงินก้อนประมาณ 120,000 บาท (30,000x4) สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาก่อนคือ มีหนี้สินที่ต้องชำระหรือไม่ หากมีผมแนะนำให้ปลดหนี้ เพื่อสร้างสภาพคล่องรายได้ และเหลือเก็บออม เพื่อนำมาลงทุนและใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ผมสมมติว่าพนักงานปลดภาระหนี้ไปแล้วจำนวน 50,000 บาท ดังนั้น พนักงาน A จะมีเงินคงเหลือ 70,000 บาท (120,000-50,000)

จากนั้นเราจะมาดูรายรับสุทธิต่อเดือนของพนักงาน A รายได้ 30,000 หากต้องการซื้อสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆ เช่น บ้าน รถยนต์ โดยทั่วไปเงินงวดการผ่อนชำระต่อเดือนไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ต่อเดือน เนื่องจาก 70% ที่เหลือคือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำเดือน เช่น ค่าอาหาร และค่าเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์อีกจิปาถะ สัดส่วนหนี้ไม่เกิน 30% ดังกล่าวจะช่วยให้พนักงาน A สามารถมีสินทรัพย์โดยใช้ชีวิตที่เป็นปกติสุขได้อย่างสบายๆ ใช้เงินรายได้อย่างสบายๆ

หลังจากชำระหนี้สินไปแล้ว เงินโบนัสที่เหลือ 70,000 บาทเราสามารถนำไปลงทุนได้ ปัจจุบันอายุ 28 ปี หากอายุเกษียณอายุ 60 ปี แสดงว่ามีเวลาที่เงินจะสร้างรายได้ถึง 32 ปี เราสามารถจัดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงค่อนข้างสูง (ระดับ 5) ได้เนื่องจากอายุยังไม่มาก

โดยต้องการมีเงินเดือนหลังเกษียณอายุใช้เดือนละ 50,000 บาท ในอัตราเงินเฟ้อที่ระดับ 5% ดังนั้นขอแนะนำจัดสัดส่วนการลงทุนที่น่าจะเป็นดังนี้

จากตารางด้านบนพนักงาน A จะมีเงินใช้จ่ายในวัยเกษียณอายุจนถึงอายุขัย เป็นจำนวนเงิน 10,521,387 บาท โดยจะต้องออมเงินเดือนละ 8,343 บาท

ทั้งนี้ หากท่านจะต้องมีเงินเก็บเป็นหลักล้านจริงๆ การลงทุนจะเป็นช่องทางให้ท่านได้เพิ่มจำนวนเงินออม จากกรณีตัวอย่างข้างต้น เป็นคำแนะนำเพื่อวางแผนการใช้เงินจากเงินก้อนที่ได้รับ

โดยสัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นเพียงแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ท่านผู้ลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ท่านรับได้และความสนใจในสินทรัพย์แต่ละประเภท

โดยท่านสามารถขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุนของสถาบันการเงินต่างๆ หรือลองใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ www.one-asset.com ในโปรแกรมวางแผนเกษียณกับ บลจ.วรรณได้เลยครับ

“ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”


กำลังโหลดความคิดเห็น