xs
xsm
sm
md
lg

ชวนลงทุนหุ้นอินฟราฯ ทั่วโลก บลจ.กสิกรไทยชี้ผลตอบแทนดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บลจ.กสิกรไทยชวนนักลงทุนลงทุนหุ้น “อินฟราสตรักเจอร์” ทั่วโลก ล่าสุดส่งกองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน (K-GINFRA) เน้นกระจายลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่สร้างรายได้แน่นอนแต่ผันผวนต่อเศรษฐกิจต่ำ ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท เสนอขายครั้งแรก 15-21 มีนาคมนี้

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2559 บลจ.กสิกรไทยเตรียมเสนอขายกองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน (K-GINFRA) โดยมีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure, Class Z ซึ่งจะเน้นลงทุนในหุ้นรวมถึงทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก เช่น การคมนาคมขนส่ง โทรคมนาคมสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค และพลังงาน ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์ และบริหารจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี

สำหรับกองทุน K-GINFRA เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลกำไรในระยะยาว รวมถึงเปิดโอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจที่มีรายได้ที่มั่นคง เนื่องจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ และถือเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น ระบบไฟฟ้าประปา ก๊าซธรรมชาติ ระบบขนส่งมวลชน และระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ยังคงสามารถสร้างรายได้และทำกำไรได้แม้ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือในช่วงภาวะอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ เพราะผู้บริโภคยังมีความต้องการใช้สินค้าและบริการที่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา ทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานมีความผันผวนต่อภาวะเศรษฐกิจน้อยกว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ

นอกจากนี้ผู้ลงทุนยังมีโอกาสได้รับกระแสรายได้ที่สม่ำเสมอต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่จะมีการทำสัญญาระยะยาวกับภาคเอกชนหรือได้รับสัมปทานจากภาครัฐเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เช่น 10 ปี หรือ 20 ปีขึ้นไป เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ค่อนข้างแน่นอน จึงทำให้หุ้นในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานมีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่าหุ้นโดยทั่วไปรวมถึงหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมมีค่อนข้างจำกัด เนื่องจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานต้องใช้เงินลงทุนสูงและมีขั้นตอนในการเจรจาทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐที่ซับซ้อน ทำให้มีผู้แข่งขันในธุรกิจน้อยราย ส่งผลดีในแง่การสร้างอำนาจต่อรองโดยเฉพาะโอกาสในการปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการในอนาคตด้วย

“ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยในช่วงระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาพบว่ามูลค่าตลาดของหุ้นในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกมีอัตราการเติบโตสูงกว่า 250% ขณะที่หุ้นทั่วโลกมีอัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดเพียง 95% และยังให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ดัชนีหุ้นในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกสามารถให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี สูงถึง 46% ขณะที่ดัชนีหุ้นทั่วโลกให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 27%”

ทั้งนี้ กองทุน K-GINFRA มีจุดเด่นด้านการบริหารจัดการโดยผสมผสานการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-up และใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจแบบ Top-down ที่เน้นกระจายการลงทุนไปในหลากหลายอุตสาหกรรมในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้น้ำหนักกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีราคาถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริง หรือมีแนวโน้มเติบโตที่ดี

โดยกองทุนหลักมีทีมงานบริหารและนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ดี โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 4.00% ต่อปี เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 3.86% ต่อปี ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีอยู่ที่ 8.27% ต่อปี เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 8.05% ต่อปี (ข้อมูลจาก Morningstar® ณ 1 มี.ค. 2559)


กำลังโหลดความคิดเห็น