xs
xsm
sm
md
lg

กสิกรไทยจัด RMF ลุยโกลบอลอินฟราฯ ชูยิลด์สม่ำเสมอมั่นคงในวัยเกษียณ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


บลจ.กสิกรไทยชวนลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่สร้างรายได้สม่ำเสมอ พร้อมสร้างโอกาสที่มั่นคงในวัยเกษียณ ส่งกองทุน “เค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ” (KGIFRMF) เสนอขายครั้งแรกวันที่ 11-17 พ.ค.นี้ ลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาท พร้อมพบโปรโมชัน Cash back ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด กล่าวถึงธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานว่า ธุรกิจดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยในช่วงระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาพบว่ามูลค่าตลาดของหุ้นในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกมีอัตราการเติบโตสูงกว่า 250% ขณะที่หุ้นทั่วโลกมีอัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดเพียง 95% และยังให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ดัชนีหุ้นในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกสามารถให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีสูงถึง 46% ขณะที่ดัชนีหุ้นทั่วโลกให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 27% ในช่วงเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่จะมีการทำสัญญาระยะยาวกับภาคเอกชนหรือรัฐบาล ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ค่อนข้างแน่นอนและทำให้หุ้นในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานมีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอและยังจ่ายในอัตราที่สูงกว่าหุ้นโดยทั่วไปด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่นักลงทุนที่สนใจการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ และต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่นคงในวัยเกษียณ บลจ.กสิกรไทยจะเสนอขายกองทุน RMF ใหม่เพิ่มเติมอีก 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KGIFRMF) ในระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2559 มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure, Class Z ซึ่งจะเน้นลงทุนในหุ้นรวมถึงทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก เช่น การคมนาคมขนส่ง โทรคมนาคมสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค และพลังงาน ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์ และบริหารจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี

โดยกองทุน KGIFRMF เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนเพื่อวัยเกษียณ พร้อมทั้งต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมถึงโอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจที่มีรายได้ที่มั่นคง เนื่องจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและถือเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น ระบบไฟฟ้าประปา ก๊าซธรรมชาติ ระบบขนส่งมวลชน และระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ยังคงสามารถสร้างรายได้และทำกำไรได้แม้ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือในช่วงภาวะอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ เพราะผู้บริโภคยังมีความต้องการใช้สินค้าและบริการที่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา ทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานมีความผันผวนต่อภาวะเศรษฐกิจน้อยกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ

นายวศิน กล่าวต่อว่า สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก เนื่องจากกองทุนหลักมีทีมงานบริหารและนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานมาอย่างยาวนาน ส่งผลทำให้กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ดีและสามารถเอาชนะเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว โดยมีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 5.61% ต่อปี เอาชนะเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 4.44% ต่อปี และมีผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 9.73% ต่อปี เอาชนะเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 8.60% ต่อปี (ข้อมูลจาก Morningstar® ณ 27 เม.ย. 2559)

โดยกองทุนหลักของกองทุน KGIFRMF จะเป็นกองทุนหลักกองเดียวกันกับกองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน (K-GINFRA) ที่ บลจ.กสิกรไทยได้เปิดเสนอขายครั้งแรกไปเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา และกองทุน K-GINFRA สามารถสร้างผลการดำเนินงานได้เป็นที่น่าพอใจ โดยผลดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 59 กองทุนให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 5.10% สามารถเอาชนะเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 4.08% ส่วนผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 เดือนให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 3.07% สามารถเอาชนะเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 1.97% (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 59)

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนกับกองทุน KGIFRMF สามารถลงทุนได้ด้วยมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาท และต้องลงทุนตามเงื่อนไขภาษี พร้อมพบกับโปรโมชันรับ Cash Back เมื่อลงทุนกับกองทุน KGIFRMF ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559-30 มิถุนายน 2559 โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ บลจ.กสิกรไทยกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา


กำลังโหลดความคิดเห็น