xs
xsm
sm
md
lg

การวางแผนประกันภัยสำหรับผู้สูงอายุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


โดย กริช เศรษฐนันท์ CFP®
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นและได้ผ่านพ้นช่วงวัยกลางคน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายมีความแข็งแรงที่สุดในช่วงชีวิตของมนุษย์ ก็เป็นที่แน่นอนว่าเมื่อเวลาผ่านไปเข้าสู่ช่วงวัยผู้สูงอายุร่างกายของเราย่อมมีสมรรถภาพที่เสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย การเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ง่าย อาจมีโรคประจำตัว หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อร่างกายในระดับความรุนแรงที่มากกว่าช่วงวัยก่อนหน้า การวางแผนประกันภัยสำหรับผู้สูงอายุจึงเป็นการวางแผนที่อาจทำได้ไม่ง่ายเหมือนคนหนุ่มสาว

แต่อย่างไรก็ตาม หากมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประกันภัย และผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพในปัจจุบันได้ดีพอ ก็สามารถที่จะวางแผนประกันภัยให้ตนเอง หรือลูกๆ หลานๆ ก็อาจจะช่วยวางแผนให้คุณพ่อคุณแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ ด้วยแผนการประกันภัยที่เหมาะสมได้

ผู้สูงอายุมักมีความต้องการซื้อประกันคุ้มครองกรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และประกันคุ้มครองอุบัติเหตุเป็นหลัก เนื่องจากเป็นการเจ็บป่วยทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ส่วนประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงนั้นจะมีค่าเบี้ยประกันที่ค่อนข้างสูงเพราะมีความเสี่ยงที่สูง อาจมีการซื้อไว้บางส่วนและใช้ร่วมสิทธิประกันสังคมหรือบัตรทอง

สำหรับผู้สูงอายุจะมีเบี้ยประกันที่สูงกว่าคนหนุ่มสาวเมื่อเปรียบเทียบความคุ้มครองที่เท่ากัน และเบี้ยประกันย่อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การจัดสรรเงินลงทุนในหุ้นจึงมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การบริหารการวางแผนประกันภัยเป็นไปได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม การลงทุนเพื่อวางแผนประกันภัยนั้นต้องไม่ลืมว่ากระแสเงินสดที่ต้องการนำไปใช้ในการจ่ายเบี้ยประกันนั้นถูกกำหนดไว้ค่อนข้างแน่นอน การจัดสรรเงินลงทุนในหุ้นจึงควรเลือกกลยุทธ์ที่ลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในระดับหนึ่ง แต่ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีความรอบคอบ ควรเน้นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมีวินัย ไม่ควรลงทุนในรูปแบบของการเก็งกำไรและจับจังหวะเวลา (Market Timing) อาจใช้วิธีการลดความผันผวนของการลงทุนด้วยวิธีการถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Averaging) หรือปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (Port Rebalancing) เป็นต้น เนื่องจากการลงทุนในช่วงวัยของผู้สูงอายุนั้นมีระยะเวลาในการลงทุนที่ไม่มากนัก และการวางแผนประกันภัยนั้นเป็นจุดประสงค์ที่ค่อนข้างสำคัญ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการลงทุนสามารถส่งผลกระทบที่เสียหายต่อการวางแผนประกันภัยได้ค่อนข้างมาก

ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในรูปแบบของ “ประกันควบการลงทุน” (Unit Linked) ซึ่งเป็นที่นิยมในต่างประเทศค่อนข้างมาก เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการทำประกันเพื่อคุ้มครองชีวิต คุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุ และใช้ระบบการลงทุนของประกันควบการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนไปในขณะเดียวกัน โดยประกันควบการลงทุนจะมีการหักค่าใช้จ่ายในการทำประกันชีวิต มีการซื้อประกันสุขภาพและอุบัติเหตุพ่วงเข้าไปในประกันควบการลงทุน

จากนั้นนำส่วนของเบี้ยประกันหลังหักค่าใช้จ่ายไปลงทุนในกองทุนรวมที่ได้คัดเลือกเข้ามาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน มีการใช้ระบบการวิเคราะห์ในการคัดเลือกกองทุนที่เหมาะสม มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่มูลค่าหน่วยลงทุนที่มีอยู่ในกรมธรรม์ ลักษณะคล้ายกับการทำกองทุนส่วนบุคคล การลงทุนจะไม่เน้นการจับจังหวะเวลา แต่จะเน้นการลงทุนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอ และมีระบบการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนและการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เลือกใช้เพื่อลดความผันผวนจากการลงทุน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนในกรมธรรม์เพิ่มขึ้นจากการลงทุนที่มีผลตอบแทนที่ค่อนข้างดี ก็สามารถที่จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนนั้นจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพในแต่ละปีได้

การลงทุนในประกันควบการลงทุนนั้นสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนได้ตามที่ต้องการโดยไม่ได้จำกัดช่วงเวลา จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการวางแผนประกันภัยสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการทั้งความคุ้มครองจากประกันสุขภาพและการลงทุนเพื่อใช้ในการบริหารการชำระค่าเบี้ยประกันสุขภาพได้เช่นกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น