xs
xsm
sm
md
lg

หมดกังวลกับปัญหาสภาพคล่องในตลาด TFEX ด้วย Block Trading

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนหลายๆ ท่านที่เคยใช้บริการตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตลาด TFEX และประสบปัญหาสภาพคล่องที่อาจมีไม่มากนัก ทำให้กลายเป็นข้อจำกัดในการลงทุน วันนี้เรามีทางเลือกในการลงทุนผ่านตลาด TFEX แบบไม่ต้องรอคอยสภาพคล่องในตลาดมาฝากกัน

Block Trading หรือการซื้อขายรายใหญ่

เป็นการซื้อขายบนกระดานซื้อขาย TFEX ที่ไม่ใช่กระดานหลัก มีลักษณะคล้ายกับการทำ Put Through ของหุ้น โดยในการทำ Block Trade นั้นผู้ซื้อและผู้ขายต้องต่อรองเพื่อตกลงซื้อขายกันด้วยปริมาณขั้นต่ำตามที่ตลาดฯ กำหนด แล้วจึงส่งคำสั่งไปยังตลาดฯ (Trade Report) โดยมี 2 แบบ คือ

๏ การซื้อขายระหว่างโบรกเกอร์ (Two-firm Transaction)

๏ การซื้อขายภายในโบรกเกอร์เดียวกัน (One-firm Transaction)

ประโยชน์ของ Block Trade

๏ ใช้ซื้อขายตราสารที่มีสภาพคล่องในตลาดหลักไม่เพียงพอ เช่น Single Stock Futures (SSF) หรือ Options

๏ ได้จำนวนสัญญาตามความต้องการ ที่ราคาที่ต้องการ

๏ สามารถเอาไว้ใช้ถัวความเสี่ยง (Hedging)

๏ ใช้เงินน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นสามัญในตลาดฯ

๏ ด้วยปริมาณเงินที่เท่ากัน ถ้าคาดการณ์ทิศทางราคาได้ถูกต้องจะให้ผลตอบแทนมากกว่าการซื้อหุ้นสามัญ

๏ ใช้ลงทุนในหลักทรัพย์ โดยใช้เงินลงทุนน้อยกว่า ได้กำไร/ขาดทุนตามราคาหลักทรัพย์อ้างอิง

ข้อจำกัดของ Block Trade

๏ เสียดอกเบี้ยในการใช้บริการ

๏ เมื่อเปิดสัญญาแล้วจะต้องปิดสัญญากับ Market Maker รายเดิมเท่านั้น ไม่สามารถปล่อยให้หมดอายุได้

๏ กรณีมี Corporate Action ราคาจะถูกปรับให้แล้วแต่กรณี โดยยึดแนวทางการปรับของ TFEX หรืออาจบังคับขายคืน

หากท่านเป็นนักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในตลาด TFEX แต่ติดที่สภาพคล่องของตลาดแล้ว การใช้เครื่องมือ Block Trading ในการลงทุนผ่านตลาด TFEX นั้นถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียว แต่นักลงทุนทุกท่านควรศึกษาหาข้อมูลให้เพียงพอก่อนการลงทุนผ่านทางผู้แนะนำการลงทุน หรือที่เว็บไซต์ www.tfex.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...