xs
xsm
sm
md
lg

กองทุนหุ้นสมอลแคปให้ยิลด์ดี บลจ.CIMB ชี้ได้อานิสงส์ ศก.โลกฟื้น

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยิ้มผลงานกองทุน “ซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้” เติบโตดี หลังได้อานิสงส์เศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัว โชว์ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72%

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัดเปิดเผยว่า กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่น โดยมูลค่า NAV เพิ่มขึ้นจากตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 10.4725 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 หรือนับเป็นผลตอบแทนถึง 4.72% สูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบ MSCI All Country World Small Cap ที่อยู่ที่ 4.46%

ทั้งนี้ ผลตอบแทนเบื้องต้นนี้จัดว่าอยู่ในอัตราที่น่าพอใจ และเป็นเครื่องยืนยันว่ากองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ เป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนไทยที่ต้องการกระจายความเสี่ยงจากตลาดหุ้นในประเทศไทยไปสู่ตลาดหุ้นในต่างประเทศ ซึ่งมีโอกาสแสวงหาผลตอบแทนในอัตราสูงในสภาวะที่เศรษฐกิจทั่วโลกกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง และยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปอีกยาวนาน โดยเฉพาะเศรษฐกิจในภูมิภาคหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียเหนือ คือประเทศจีน และญี่ปุ่น

สำหรับกองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้นี้ กองทุนมีนโยบายนำไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก Principal Global Investors Funds - Global Small Cap Equity Fund ซึ่งลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กทั่วโลก โดยเน้นตราสารทุนและหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยหุ้นเหล่านี้ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างดีจากนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การบริหารโดยกลุ่ม Principal Global Investors ที่บริหารกองทุนมายาวนาน โดยกองทุนที่อยู่ในกลุ่ม Small-Cap Strategy ได้รับการจัดอันดับ 4 ดาวโดย Morning Star และมีสินทรัพย์ที่บริหารรวมกันกว่า 72,000 ล้านบาท

โดยกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก Principal Global Investors Funds - Global Small Cap Equity Fund ยังคงเน้นการลงทุนที่สอดคล้องกับ Theme การลงทุนในปี 2014 ซึ่งเน้นการลงทุนไปที่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) ทั้งสหรัฐ ภูมิภาคยุโรปและกลุ่มประเทศเอเชียเหนือ รวมถึงลักษณะเด่นของพอร์ตการลงทุนคือมีการกระจายการลงทุนในหุ้นประมาณ 130-150 หลักทรัพย์ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงไม่มากนักจากการกระจายการลงทุน ในขณะที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดี โดยในปี 2013 กองทุนสร้างผลตอบแทนสูงถึง 36.27% ซึ่งสูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบ MSCI All Country World Small Cap ที่สร้างผลตอบแทน 28.66% ทั้งนี้ ผลตอบแทนนับตั้งแต่ต้นปี 2014 - 31 พฤษภาคม 2557 อยู่ที่ 22.93% สูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบที่ 17.95%

นอกเหนือจากผลตอบแทนที่น่าพอใจแล้ว กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ยังมีลักษณะโดดเด่นคือ มีนโยบายทยอยจ่ายคืนผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุน ผ่านการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (Auto Redemption) ประมาณปีละ 4 ครั้ง โดยกำหนดรับซื้อคืนทุกสิ้นไตรมาส ซึ่งกองทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ครั้งที่ 1 และกำหนดปิดสมุดทะเบียน (XD Date) วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในอัตรา 0.16 บาทต่อหน่วย ซึ่งถือว่ากองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สามารถทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากระยะเวลาการดำเนินงานเพียง 48 วันนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน


กำลังโหลดความคิดเห็น...