xs
xsm
sm
md
lg

CIMB ออกกอง “CPAM GSCEQ” ลงทุนหุ้นเล็กรับ ศก.โลกฟื้นตัว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ออกกองทุน ซีแพม โกลบอล สมอล แคป อิควิตี้ (CPAM GSCEQ) เน้นลงทุนหุ้นเล็กทั่วโลก มองผลตอบแทนสูงรับจังหวะ ศก.โลกฟื้นตัว คาดสร้างผลตอบแทนปีนี้ 18%

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด กล่าวว่า บริษัทออกกองทุนใหม่ กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แคป อิควิตี้ (CPAM GSCEQ) มีนโยบายนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก Principal Global Investors Funds - Global Small Cap Equity Fund ซึ่งลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กทั่วโลก โดยเน้นตราสารทุนและหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง มีสินทรัพย์ที่บริหารรวมกันกว่า 72,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ เชื่อว่าหุ้นขนาดเล็กมีลักษณะเด่นเฉพาะคือ หากบริษัทขนาดเล็กที่มีศักยภาพจะสามารถทำกำไรที่สูงกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ผนวกกลับสไตล์การบริหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่ม Principal Global Investors คือการบริหารเชิง Active Management และเน้นการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-up โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก ซึ่งในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกาหุ้นขนาดเล็กสร้างผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ 55.11% หรือเฉลี่ยกว่า 10% ต่อปี ส่วนในยุโรปในช่วงระยะเวลาเดียวกันหุ้นขนาดเล็กสร้างผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ถึง 79.13% หรือเฉลี่ย 16% ต่อปี สำหรับในปี 2014 คาดการณ์การเติบโตของผลกำไรของหุ้นขนาดเล็ก (MSCI World Small Cap Index) จะอยู่ที่ระดับ 14.7% สูงกว่าการเติบโตของผลกำไรของหุ้นขนาดใหญ่ (MSCI World Index) ที่เติบโตที่ 11.1%

ทั้งนี้ ปัจจัยที่สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปในต่างประเทศมาจากการที่เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะการฟื้นตัวและปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดย IMF คาดการณ์การขยายตัวในปี 2557 อยู่ที่ 3.7% นำโดยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ที่มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเริ่มมีแนวโน้มของการฟื้นตัวชัดเจน ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงิน และยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ ส่วนภาพรวมตลาดเอเชียจะได้รับอานิสงส์จากการที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว รวมถึงภูมิภาคยุโรป ซึ่งส่งผลดีต่อตลาดเอเชียซึ่งพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักให้สามารถฟื้นตัวตามไปด้วย

“เราได้คัดสรรกองทุนที่เหมาะกับการลงทุนในปี 2014 โดยคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนได้ “กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แคป อิควิตี้” จะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 28 เมษายน-9 พฤษภาคม 2557 โดยกำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ 5,000 บาท และมีมูลค่าหน่วยลงทุน 10 บาทต่อหน่วย และบริษัทฯ จะใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนทั้งจำนวน (FX Hedging)”


กำลังโหลดความคิดเห็น...