xs
xsm
sm
md
lg

การเมืองยังกดดันตลาด CIMB แนะจัดพอร์ตหุ้น FIF

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ไอเอ็มบี-พรินซิเพิลมองการเมืองไทยกดดันตลาดหลังการประกาศกฎอัยการศึก ตัวเลข GDP ไตรมาส 1/57 ติดลบ แนะโอกาสการลงทุนในต่างประเทศกลุ่มตลาดพัฒนาแล้ว และกองทุนผสมในตลาดไทย

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล กล่าวว่า ภายหลังจากที่มีการประกาศกฎอัยการศึก โดย ผบ.ทบ. ในช่วงเวลา 03.00 น. ของวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา แม้จะเป็นกฎหมายที่รุนแรงน้อยกว่าการปฏิวัติ แต่คาดว่าจะเป็นปัจจัยที่กระทบต่อภาพรวมการลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติบางรายที่มีข้อจำกัดการลงทุนเมื่อมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้ รวมทั้งการประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาส 1/2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ติดลบ 0.6% YoY จากการชะลอตัวในไตรมาสแรก ทั้งการหดตัวของการบริโภคภาคครัวเรือน การใช้จ่ายภาครัฐชะลอตัว การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกลดลง ทำให้เศรษฐกิจไทยปี 2557 มีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ต่ำ โดย สศช.ได้ปรับลดประมาณการการเติบโตของ GDP ไทยในปี 2557 ลดเหลือ 1.5-2.5% จากเดิมที่คาดการณ์ที่ 3.0-4.0% เนื่องจากการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสแรกและข้อจำกัดในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ทำให้เกิดการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ ยังคงแนะนำกระจายการลงทุนไปในต่างประเทศ เนื่องจากการที่เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะการฟื้นตัวและปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ Developed Market ที่มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มของการฟื้นตัวชัดเจน เนื่องจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆ มีทิศทางที่ดีขึ้น แม้ว่า FED ทำการลดการกระตุ้นด้วยนโยบายการเงินต่อเนื่อง ส่วนภูมิภาคยุโรปที่พ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินและคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง ส่วนภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ North Asia ที่จะได้รับอานิสงส์จากการที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ และภูมิภาคยุโรปปรับตัวดีขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการส่งออกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และจีน

“ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยังคงแนะนำการลงทุน เน้นการลงทุนที่สอดคล้องกับธีมการลงทุนในปี 2014 คือ เน้นลงทุนในกลุ่มประเทศพัฒนา (Developed Market) ทั้งสหรัฐฯ ภูมิภาคยุโรป และกลุ่มประเทศเอเชียเหนือ โดยกองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ซึ่งเป็นกองทุนที่กระจายการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กทั่วโลก ผ่านกองทุนหลัก Principal Global Investors Funds - Global Small Cap Equity Fund เราเชื่อมั่นว่าการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กซึ่งมีศักยภาพและอัตราการเติบโตสูงทั่วโลกจะได้ประโยชน์เต็มที่จากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียเหนือ”

โดยในปี 2556 กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนสูงถึง 36.27% สูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบ MSCI All Country World Small Cap ที่สร้างผลตอบแทน 28.66% (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2014) ทั้งนี้ เราคาดการณ์ผลตอบแทนในปีนี้ประมาณ 18% ต่อปี จุดเด่นของกองทุนคือ การกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากหุ้นที่มีศักยภาพ และยังเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้นักลงทุนในภาวะที่ตลาดมีความผันผวน

นายจุมพล สายมาลา กล่าวว่า สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนั้น ยังมองว่าตลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น หากปัจจัยทางด้านการเมืองมีแนวโน้มคลี่คลายหรือมีพัฒนาการในทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้น แนะนำการลงทุนในกองทุนผสม คือ “กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม” โดยนับตั้งแต่ต้นปี-16 พฤษภาคม 57 กองทุนสร้างผลตอบแทนอยู่ที่ 4.67% ในขณะที่ผลตอบแทน 3 เดือนอยู่ที่ 6.13% และ 6 เดือนอยู่ที่ 0.01% รวมทั้งกองทุนนี้ได้มีการทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปแล้ว 2 ครั้ง (ธ.ค. 56 และ มี.ค. 57) รวมจำนวน 0.39 บาทต่อหน่วย หรือประมาณ 3.9% เมื่อคิดจากราคาพาร์ 10 บาท

สำหรับปัจจัยที่สนับสนุนให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีแม้จะต้องเผชิญกับภาวะความผันผวนของตลาดมาจากการบริหารการลงทุนแบบ Active Management รวมถึงจุดเด่นเฉพาะของการบริหารของกองทุนนี้คือ การ Rebalancing พอร์ตการลงทุนเพื่อปรับสัดส่วนการลงทุนระหว่างสองสินทรัพย์หลักคือหุ้นและตราสารหนี้อย่างสมดุลในกองทุนเดียวกัน และกลยุทธ์ Stock Selection ที่จะเน้นการคัดเลือกหุ้น โดยผู้จัดการกองทุนจะให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตในอัตราสูง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญของกองทุนนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...