xs
xsm
sm
md
lg

UOBAM เชื่อ ศก.ญี่ปุ่นฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่งกองทุนเจาะหุ้นกลาง-เล็ก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


บลจ.ยูโอบีมองทิศทางตลาดหุ้นญี่ปุ่นเติบโตได้ ล่าสุดเห็นโอกาสสร้างผลตอบแทนของหุ้นขนาดเล็กและกลาง ส่งกองทุน “ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์” ลุยตลาด ชูกองทุนหลักบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนสัญชาติญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญเจาะลึกการลงทุนในญี่ปุ่น เสนอขายครั้งแรก 25 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2557

นางสาวณัชชา สุนทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนับเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) ที่กลับเข้าสู่ภาวะตลาดขาขึ้นอีกครั้งจากพลังขับเคลื่อนของนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่ (Abenomics) และเมื่อพิจารณาถึงโอกาสการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยเฉพาะในบางกลุ่มธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์จากแรงผลักดันนโยบายต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันของธุรกิจกับตลาดโลก

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นได้ดีอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดกว่า 55% เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว (ที่มา : Bloomberg) ตามความคาดหวังของนักลงทุนที่มีต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ Abenomics ที่มีเป้าหมายที่จะปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนผ่าน 3 นโยบายหลัก ได้แก่ การผ่อนคลายนโยบายการเงิน การคลัง และสร้างยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ (Growth Strategy) โดยนโยบายดังกล่าวจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สนับสนุนความเชื่อมั่นการลงทุนทั้งภาคธุรกิจและผู้บริโภค และส่งผลให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่น (TOPIX) เข้าสู่ตลาดขาขึ้นอีกครั้ง หากพิจารณาอัตราผลตอบแทนที่ผ่านมาของหุ้นที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่พบว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่า* อีกทั้งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 2020 Tokyo Olympic จะนำไปสู่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและดึงดูดความสนใจของนักลงทุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศ

สำหรับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (UOBSJSM) ลงทุนผ่านกองทุนหลัก United Japan Small and Mid Cap Fund จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) ซึ่งมอบหมาย Sumitomo Mitsui Asset Management (SMAM) ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้จัดการกองทุนย่อย (Sub-Manager) โดยนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักมีลักษณะเดียวกันกับกองทุน Sumitomo Mitsui Mid and Small Cap Fund (JPY) ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างผลตอบแทนย้อนหลังที่โดดเด่น สามารถสร้างผลตอบแทนสะสมย้อนหลัง 5 ปี 172.69% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน MSCI Japan SMID Cap Index (JPY) ที่ 57.79% ด้วยทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนสัญชาติญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ลงทุนเชิงรุกในการคัดเลือกหุ้น (Stock Selection) มากกว่าสิบปี โดยมีกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีอัตราการเติบโตที่ดี สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งมีอยู่กว่า 3,500 บริษัทจากหุ้นในตลาดญี่ปุ่นทั้งหมด 3,600 บริษัท ทำให้พอร์ตการลงทุนสามารถกระจายการลงทุนได้อย่างครอบคลุมในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

โดย Sumitomo Mitsui Asset Management (SMAM) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนย่อย (Sub-Manager) ของกองทุนหลัก เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีทรัพย์สินภายใต้การบริหารรวม 13 ล้านล้านเยน และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น (ที่มา www.smam-jp.com ณ ธันวาคม 2556) มีทีมวิจัยการลงทุนที่เน้นการวิเคราะห์บริษัทญี่ปุ่นและกลุ่มบริษัทใน Asia-Pacific โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนรวม 160 คน มีชื่อเสียงด้านการลงทุน สามารถบริหารผลตอบแทนกองทุนหมวดหุ้นญี่ปุ่นขนาดเล็กและขนาดกลางย้อนหลัง 10 ปีโดดเด่น จนได้รับรางวัลจาก Lipper ในปี 2556

“กองทุน UOBSJSM ถือเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่เกิดจากการเชื่อมโยงกับพันธมิตรในระดับภูมิภาคที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถเข้าถึงการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นได้ และเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่เติมเต็มพอร์ตการลงทุนของท่าน เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนที่สอดคล้องกับภาวะตลาดปีนี้”


กำลังโหลดความคิดเห็น...