xs
xsm
sm
md
lg

ไทยยูเนี่ยนจับมือคู่ค้าทั่วประเทศร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ – แนวปฏิบัติด้านแรงงาน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


บรรยายใต้ภาพ - พิธีลงนามแสดงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านแรงงานของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) Mr.Rajeev Anand บริษัทบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล คุยซีน จำกัด (ซ้ายสุด) คุณลิขิต กฤษเจริญ บริษัทโอเรียนเต็ล แคน จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) คุณกิตติ พัฒนลีนะกุล บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) คุณวัลลภา ธีระสานต์ บริษัทโชควัลลภาปลาป่น จำกัด (ที่ 3 จากขวา) คุณอภิชัย หลีกุล หจก แพปลาสมบัติวัฒนา - ปัตตานี (2001) (ที่ 2 จากขวา) และ คุณจิตชัย นิมิตรปัญญา บริษัทแปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด (ขวาสุด)

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เชิญคู่ค้า 600 ราย รับฟังนโยบาย รายละเอียด และแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน เน้นความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ย้ำจะไม่ร่วมดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน “ ธีรพงศ์ จันศิริ” ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ “ดร. แดเรี่ยน แมคเบน” ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรยายรายละเอียด

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เชิญคู่ค้าจำนวน 600 ท่านมาร่วมรับฟังนโยบาย รายละเอียด และแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน โดยมีนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นผู้บรรยายรายละเอียด

ทั้งนี้ การนำเสนอเนื้อหากล่าวถึงหลักสำคัญ 12 ประการของจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน โดยผู้บริหารของไทยยูเนี่ยนอธิบายเน้นถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวว่า ไทยยูเนี่ยนจะไม่ร่วมดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานได้ และเมื่อทำความเข้าใจกันจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคู่ค้าแต่ละรายจึงลงนามข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน ของไทยยูเนี่ยน อย่างเคร่งครัด

ด้านนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “ผมมีความยินดีเป็นยิ่งที่คู่ค้าของเราที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกรายได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันเพื่อปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานของเรา นับเป็นสัญญาณที่ดีว่าเราทั้งหมดจะร่วมกันก้าวไปข้างหน้าเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย

วิสัยทัศน์ของไทยยูเนี่ยน คือการเป็นผู้นำอาหารทะเลที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก และเราตระหนักดีว่า จะสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ เราต้องแน่ใจว่า คู่ค้าของเราทุกรายเข้าใจและตระหนักดีถึงความสำคัญในประเด็นเหล่านี้และร่วมมือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดที่สุด”

ส่วน ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนกล่าวเสริมว่า “นโยบายของไทยยูเนี่ยนระบุไว้ชัดเจนแล้วว่า เราไม่สามารถยอมรับการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้แม้แต่น้อย และเราต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานตลอดห่วงโซ่อุปทานของเราได้รับการจ้างงานและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย งานประชุมครั้งนี้ช่วยให้คู่ค้าของเราเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติต่อแรงงานของเรา และเป็นหนึ่งในแนวทางการทำงานที่ทำให้เราบรรลุตามเป้าหมาย ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติต่อแรงงาน เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ “Sea Change” ของเราที่มีเป้าหมายที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว อีกทั้งเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมประมงทั้งไทยและสากล”

ในช่วงเวลา 18 เดือนที่ผ่านมาเราได้ยกเลิกสัญญาว่าจ้างผู้ผลิต 16 ราย เนื่องจากมีส่วนพัวพันการบังคับใช้แรงงานหรือขบวนการค้ามนุษย์ นอกจากนี้บริษัทยังลดจำนวนเรือที่ทำงานกับเราจาก 2,000 ลำ เหลือเพียง 400 ลำ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดูแลสภาพการทำงานและวิธีการทำประมงให้ถูกต้องตามกฎหมาย

นอกเหนือจากนี้ จรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางปฏิบัติต่อแรงงานของไทยยูเนี่ยน ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ถึง 19 ภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ ไทย พม่า เขมร สิงหล และลาว เป็นต้น เพื่อครอบคลุมกิจการของเราทั่วโลก โดยสามารถอ่านดูได้ที่เว็บเพจhttp://www.thaiunion.com/th/sustain/tu-sustainability/code-of-conduct.ashx
กำลังโหลดความคิดเห็น...