xs
xsm
sm
md
lg

ทำไมแผนการพัฒนาคน ต้องให้ผู้บริหาร คอยตอกย้ำ แค่มอบแผนงานไปได้หรือไม่ โดย อ.อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

อ.อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการบริหาร สลิงชอทกรุ๊ป
Q : มีคนเคยบอกว่า "ถ้าหัวขยับ หางก็กระดิก" แต่ในด้านของการสร้างวัฒนธรรม การโค้ช แผนการต่างๆถูกวางไว้ชัดเจนแล้ว ทำไมผู้บริหาร ยังต้องคอยติดตาม แล้วลูกทีมไม่ต้องทำอะไรหรือ

A : วัฒนธรรมการโค้ชจะยั่งยืน เมื่อองค์ประกอบทั้ง 3 ซึ่งได้แก่ ผู้นำ และหัวหน้าทุกลำดับชั้นเป็นตัวอย่างที่ดี การมีส่วนร่วม จากพนักงานทุกคน และแรงจูงใจที่เหมาะสม ได้รับการเน้นย้ำ และดำเนินการอย่างจริงจัง

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า “ผู้นำ และหัวหน้าทุกระดับ” เป็นปัจจัยสำคัญ ลำดับแรกในการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน

ลำพังเพียงการมีเป้าหมาย และแผนปฏิบัติที่ชัดเจน ไม่ช่วยให้วัฒนธรรมในองค์กร เกิดขึ้นได้ หัวใจสำคัญอยู่ที่ การเน้นย้ำ และติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด ลองสังเกตุดู งานใดที่เจ้านายใส่ใจและสนใจติดตาม งานนั้นมักเสร็จตามกำหนดเวลา ในทางกลับกัน เรื่องใดที่เจ้านายสั่ง แต่ไม่ได้ตาม งานนั้นมักเสร็จช้า หรือลืมไปเลย !

วัฒนธรรมองค์กร ก็เช่นกัน หากอยากเห็นความสำเร็จ ที่จีรัง และยั่งยืน ผู้บริหาร และหัวหน้างานทุกคน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สื่อสารเน้นย้ำ เป็นประจำสม่ำเสมอ ในทุกๆ โอกาสเท่าที่เป็นไปได้ ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น พูดให้ฟัง เขียนให้อ่าน แสดงตัวอย่างให้ดู เป็นต้น

2. ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ จนติดเป็นนิสัย

3. ติดตามสอบถาม ถึงความคืบหน้าของแผนงาน และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

4. ช่วยให้การสนับสนุน ตามที่พนักงานต้องการ

5. ช่วยแก้ปัญหา หรือขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่อาจทำให้การโค้ช ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น ลดการประชุม ที่ไม่จำเป็นลง เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาส ได้พัฒนากัน และกัน ด้วยการโค้ชให้มากขึ้น เป็นต้น

6. พิจารณา และประเมินผล ด้วยความเป็นธรรม โดยนำปัจจัยการโค้ช มาเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความดีความชอบด้วย เช่น คนที่ทำงานดี แต่ไม่เคยใส่ใจเรื่องการโค้ชเลย ไม่ควรได้เกรด A เพราะทั้งผลงาน และการพัฒนามีความสำคัญทั้งคู่

7. ยกย่องชื่นชม พนักงานที่พยายามปฏิบัติตน ตามที่ตกลงกัน เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับบุคคลอื่นๆ ในองค์กรได้ทำตาม

จะเห็นได้ว่า บทบาทของผู้นำ ไม่ใช่แค่มอบหมายงาน และคอยเฝ้าดูผลสำเร็จ ปลายทางเท่านั้น เพราะฉะนั้นการที่ผู้บริหารของคุณ คอยติดตาม และเน้นย้ำอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องและน่าชื่นชมแล้ว

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร สลิงชอท กรุ๊ป
apiwut.p@slingshot.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...