xs
xsm
sm
md
lg

คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่สั่งปิด “บ้านต้นโชค” 14 วัน สกัดโควิด-19 ระบาดลุกลาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งปิดหมู่บ้านต้นโชค หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางเข้าไปในพื้นที่


วันนี้ (26 ส.ค.) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานว่าพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในพื้นที่หมู่บ้านต้นโชค หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 126/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดหมู่บ้านต้นโชค หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอไชยปราการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านต้นโชค หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ทั้งนี้ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกักตัว (Home Quarantine) จนครบ 14 วันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอไชยปราการดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ ควบคุม ติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ และดำเนินการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ พร้อมทั้งให้นายอำเภอไชยปราการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ กำกับและควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...