xs
xsm
sm
md
lg

คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่สั่งปิดเพิ่มอีก 3 สถานที่เสี่ยงโควิด-19 ใน 3 อำเภอคุมแพร่ระบาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวเพิ่มอีก 3 สถานที่ในพื้นที่อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย และอำเภอสารภี เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


วันนี้ (16 ส.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศกำหนดให้พื้นที่บ้านแพะ หมู่ที่ 5 และบ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า-ออกเพื่อตรวจเชิงรุกในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวน 9 ราย ดังนั้นจึงเห็นควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 118/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดบ้านแพะ หมู่ที่ 5 และบ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 119/2564 ให้ปิดร้านธิดาเบเกอรี่ ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ที่ 8 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 หลังจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันทรายพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอสันทรายเพิ่ม


ขณะเดียวกัน จากการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่าพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในลักษณะกลุ่มก้อนในร้าน ค.เคหะภัณฑ์ ตั้งอยู่เลขที่ 186 หมู่ที่ 8 ถนนวงแหวนรอบกลาง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 121/2564 ให้ปิดร้าน ค.เคหะภัณฑ์ เป็นเวลา 3 วัน และให้เจ้าของทำความสะอาดภายในร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นเวลา 3 วัน สำหรับพนักงานของร้าน หากจะเข้ามาปฏิบัติงานในร้านหลังจากครบการปิดแล้ว จะต้องไม่ใช่พนักงานกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้กักตัว (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำหากเข้ามาปฏิบัติงานในร้านจะต้องปฏิบัติงานในส่วนที่มีโอกาสสัมผัสกับบุคคลอื่นน้อยที่สุด เช่น แผนกคลังสินค้า เป็นต้น เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอสารภีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


ทั้งนี้ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคแต่ละอำเภอดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่และดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ พร้อมทั้งให้นายอำเภอในพื้นที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ กำกับและควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...