xs
xsm
sm
md
lg

คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่สั่งปิดชั่วคราว “ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด” คุมโควิด-19 ระบาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่สั่งปิดชั่วคราวสถานที่เสี่ยงโควิด-19 ทั้งตลาดนัดทุ่งฟ้าบด (กาดวัว) สันป่าตอง ตั้งแต่ 6 ส.ค. 64 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดในพื้นที่


วันนี้ (5 ส.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะกระจายเป็นวงกว้าง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันป่าตองพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง เนื่องจากยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลายรายในพื้นที่ จึงเห็นควรปิดตลาดนัดทุ่งฟ้าบด (กาดวัว) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง และหมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงมีมติออกคำสั่งที่ 103/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว

โดยให้ปิดตลาดนัดทุ่งฟ้าบด (กาดวัว) ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง และหมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันป่าตองดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุม ติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ โดยให้นายอำเภอสันป่าตองในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันป่าตองกำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น