xs
xsm
sm
md
lg

สั่งปิดหย่อมบ้าน “เชียงดาว” ควบคุมคนเข้าออก-สกัดโควิด-19 ระบาดจากคลัสเตอร์มอเตอร์ไซค์วิบาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ประกาศพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออกอีก 1 หย่อมบ้านในอำเภอเชียงดาวหลังพบโควิด- มอเตอร์ไซค์วิบาก ขอความร่วมมืองดการเดินทางออกนอกหมู่บ้านและห้ามทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค


วันนี้ (28 ก.ค. ) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวแล้วจำนวน 22 ราย 

จากการสอบสวนโรคพบว่ามีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนจากกลุ่มจักรยานยนต์วิบากในบ้านแม่จา หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งข้าวพวง และมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่การแพร่ระบาดในวงกว้าง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 20) เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก กำหนดให้หมู่บ้านทั้งสองแห่งเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออกเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564


คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือให้ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตนเอง หรือ Home Quarantine อย่างเคร่งครัดเป็นเวลา 14 วัน และขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค 

ด้านประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ขอความร่วมมืองดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และงดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็นเช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาวดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น