xs
xsm
sm
md
lg

คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่สั่งปิด “พรีเมียมเอาต์เลต” คุมโควิด-19 ระบาด และให้ พนง.ตรวจเชื้อทุกคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เชียงใหม่ - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่สั่งปิดศูนย์การค้าพรีเมียมเอาต์เลตเชียงใหม่ (Premium Outlet Chiang Mai) คุมโควิด-19 ระบาด พร้อมทั้งให้พนักงานเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ ขณะเดียวกันสั่งปิดปั๊มน้ำมันเชลล์ในอำเภอฮอด และอู่ซ่อมรถยนต์วิเชียรการช่างยางยนต์ อำเภอจอมทอง หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน


วันนี้ (14 ส.ค. 64) นายกนก ศรีวิชัยนันท์ เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในลักษณะกลุ่มก้อนที่ศูนย์การค้าพรีเมียมเอาต์เลตเชียงใหม่ (Premium Outlet Chiang Mai) ตั้งอยู่เลขที่ 888 ซอยบ้านช่างคำหลวง 13 หมู่ 5 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง และให้การตรวจเชิงรุกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรปิดศูนย์การค้าพรีเมียมเอาต์เลตเชียงใหม่ (Premium Outlet Chiang Mai) เป็นการชั่วคราว


ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงมีมติออกคำสั่งที่ 112/2564 โดยให้ปิดศูนย์การค้าพรีเมียมเอาต์เลตเชียงใหม่ (Premium Outlet Chiang Mai) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน และให้เจ้าของสถานที่ผู้ประกอบการทำความสะอาดร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน พร้อมทั้งให้พนักงานของศูนย์การค้าพรีเมียมเอาต์เลตเชียงใหม่ (Premium Outlet Chiang Mai) ทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเองเป็นเวลา 14 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยให้นายอำเภอหางดงในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดงกำกับและควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564


นอกจากนี้ จากที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในลักษณะกลุ่มก้อนในพื้นที่บ้านวังลุงใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด และจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุกพบว่ามีการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อำเภออื่น ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอฮอด และอำเภอใกล้เคียงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเชลล์ฮอด (หจก.สงวนทุเรียนทอง) ตั้งอยู่เลขที่ 163 หมู่ 12 ตำบลหางดง อำเภอฮอด และอู่ซ่อมรถยนต์วิเชียรการช่างยางยนต์ ตั้งอยู่เลขที่ 121 หมู่ 16 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงมีมติออกคำสั่งที่ 113/2564 ให้ปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเชลล์ฮอด (หจก.สงวนทุเรียนทอง) ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอู่ซ่อมรถยนต์วิเชียรการช่างยางยนต์ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ 14 วัน โดยให้นายอำเภอฮอด และนายอำเภอจอมทองกำกับ และควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564




Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น