xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่สั่งปิด “โกดังลำไย-มูลนิธิสร้างสรรค์เอเชีย-ช้างคำเบเกอร์รี่-โรงน้ำแข็งเทพวารี” คุมโควิด-19 ระบาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่สั่งปิดชั่วคราว ทั้งโกดังลำไยเจ๊ติ๊ก, มูลนิธิสร้างสรรค์เอเชีย, โรงงานขนมช้างคำเบเกอร์รี่ และโรงงานน้ำแข็งวารีเทพ สาขาฮอด พร้อมคัดกรองละเอียดผู้สัมผัสเสี่ยงทุกรายคุมโควิด-19 ระบาด หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนและลามต่อเนื่อง


วันนี้ (15 ส.ค.) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในลักษณะกลุ่มก้อนในพื้นที่โกดังลำไยเจ๊ติ๊ก ตั้งอยู่บ้านแพะ หมู่ที่ 5 และบ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่มูลนิธิสร้างสรรค์เอเชีย ตั้งอยู่เลขที่ 164 หมู่ที่ 1 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่, พื้นที่โรงงานขนมช้างคำเบเกอร์รี่ ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ 8 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่โรงงานน้ำแข็งวารีเทพ สาขาฮอด ตั้งอยู่เลขที่ 246 หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง อำเภอฮอด ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงมีมติออกคำสั่ง เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดสถานที่ดังกล่าวเป็นเวลา 14 วัน (ยกเว้น โรงงานน้ำแข็งวารีเทพ สาขาฮอด 3วัน) และให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

โดยให้นายอำเภอในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ กำกับและควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2564


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น