xs
xsm
sm
md
lg

คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่สั่งปิด “น้ำพุร้อนสันกำแพง” คุมคลัสเตอร์โควิด-19 ระบาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่สั่งปิดชั่วคราว 14 วัน “น้ำพุร้อนสันกำแพง” เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในวงกว้าง หลังพบติดเชื้อแล้วจำนวนมาก


วันนี้ (9 ส.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ออนรายงานการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอแม่ออน จำนวน 17 ราย (8 สิงหาคม 2564) ซึ่งการสอบสวนโรคพบว่ากลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องและเป็นพนักงานของแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพง ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้าง จึงเห็นควรปิดน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นเวลา 14 วัน ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงมีมติให้ออกคำสั่งที่ 106/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว

โดยให้ปิดน้ำพุร้อนสันกำแพง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่น้ำพุร้อนสันกำแพง โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ออน ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุม ติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งให้นายอำเภอแม่ออนในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ออน กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2564
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...