xs
xsm
sm
md
lg

คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่สั่งปิด “ดี ฮัท รีสอร์ท” พร้อมแจ้งดำเนินคดีเจ้าของและแก๊งปาร์ตี้ต้นตอแพร่โควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่สั่งปิด 14 วัน โรงแรมดี ฮัท รีสอร์ท ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย พร้อมแจ้งความดำเนินคดีทั้งเจ้าของและแก๊งจัดปาร์ตี้ หลังเป็นต้นตอแพร่เชื้อโควิด-19 จนพบผู้ติดเชื้อหลายรายกลายเป็นคลัสเตอร์


วันนี้ (23 ส.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวนหลายรายในโรงแรมดี ฮัท รีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอสันทราย เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงมีมติออกคำสั่งที่ 125/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดโรงแรมดี ฮัท รีสอร์ท เป็นเวลา 14 วัน พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่งดการเดินทางเข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้พนักงานของโรงแรมดี ฮัท รีสอร์ท ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกคน หากผลเป็นลบให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน

สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันทรายดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกสถานที่ดังกล่าว และดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยให้นายอำเภอสันทรายในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันทรายกำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2564


นอกจากนี้ กรณีดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ทางอำเภอสันทราย จึงมอบหมายให้ปลัดอำเภอสันทรายไปแจ้งความดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้อง คือเจ้าของโรงแรมดี ฮัท รีสอร์ท จำนวน 2 ข้อกล่าวหา คือ ไม่ตรวจสอบลงทะเบียนผู้เข้าพักใน CM-CHANA และไม่แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเมื่อมีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้าพักในโรงแรม และประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ขณะเดียวกันได้แจ้งความดำเนินคดีต่อบุคคลที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย จำนวน 2 ข้อกล่าวหา คือ มั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และเข้าจังหวัดเชียงใหม่โดยไม่บันทึกข้อมูลลงใน CM-CHANA และไม่แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเมื่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้าพักในโรงแรม และแจ้งความดำเนินคดีต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีก 7 ราย จำนวน 1 ข้อหา คือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและร่วมกันจัดกิจกรรมสังสรรค์


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น