xs
xsm
sm
md
lg

คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่สั่งปิดพื้นที่“หย่อมเหล่าป่าสัก”คุมโควิด-19ระบาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่-คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดพื้นที่ “หย่อมเหล่าป่าสัก” ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด ควบคุมโควิด-19แพร่ระบาด หลังพบผู้ติดเชื้อหลายรายและส่อลามหนัก พร้อมให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อและกักตนเอง 14 วัน แม้ผลลบ


วันนี้ (18 ส.ค. 64)ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่บ้านแม่โป่ง (หย่อมเหล่าป่าสัก) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกคำสั่งที่ 112/2564 ให้ปิดหย่อมเหล่าป่าสักของบ้านแม่โป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

โดยให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และหากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง เป็นเวลา 14 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน ในการนี้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอดอยสะเก็ดดำเนินการจัดระเบียบ ระบบและควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออก หมู่บ้าน และดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยมีให้นายอำเภอดอยสะเก็ดในฐานะหัวหน้าศูนย์ฯ ควบคุมการดำเนินการตามคำสั่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป ทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น