xs
xsm
sm
md
lg

แรงงาน อ.สามพรานแห่ลงทะเบียนว่างงานรับสิทธิ หวั่นเป็นจุดแพร่เชื้อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - ผู้ว่างงานจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แห่ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากประกันสังคม หวั่นการรวมตัวกันของประชาชนเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เชื้อโรคโควิด-19 เกิดการแพร่กระจายในพื้นที่ได้ง่าย

วันนี้ (26 มี.ค) ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีประชาชน และผู้ว่างงานจากโควิด-19 เดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท จากประกันสังคมกันเป็นจำนวนมาก โดยทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยจัดตั้งจุดคัดกรอง ด้วยการจัดตั้งอ่างล้างมือหน้าสำนักงาน ตรวจวัดไข้ และแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนฟรี และให้ประชาชนผู้ว่างงาน และผู้ที่มาติดต่อราชการเข้าไปใช้บริการได้ครั้งละ 2 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยหลังจากที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการดูแลและเยียวยาประชาชน และผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพอิสระ มาตรา 39 และ 40 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ว่าผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ที่ส่งเงินสมทบด้วยตนเองเข้าระบบประกันสังคม จะได้รับการดูแลและคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจ มาตรา 39 ได้รับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต และกรณีชราภาพ

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 ก็จะได้รับความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบ เช่น เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ สงเคราะห์บุตร โดยผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ไม่มีเงื่อนไขในการขอรับประโยชน์ในกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสบทบยังไม่ครบ 6 เดือน ซึ่งยังไม่เกิดสิทธิกรณีว่างงานด้วย

ซึ่งในช่วงวิกฤตเช่นนี้ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 สามารถได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการการดูแลและเยียวยาแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) และผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการดูและและเยียวยากผลกระทบจาก โควิด-19 โดยทดแทนการว่างงาน 2-6 เดือน เดือนละไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน โดยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเยียวยาจากผลกระทบดังกล่าว ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. โดยนำหลักฐานคือ ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลนายจ้าง (ถ้ามี) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หรือไปที่ธนาคารกรุงไทย กรุงศรีฯ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ก็จะได้รับเงินเยียวยา และการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ถ้าไม่มีพร้อมเพย์จะจ่ายตรงเข้าบัญชีธนาคาร ในกรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2273-9020

นางอารีย์ เหมวิมล ประกันสังคมอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เผยว่า ตอนนี้มีมาตรการในการดูแลประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่บริเวณด้านหน้านั้นมีพื้นที่สำหรับล้างมือและจุดบริการแอลกอฮอล์ไว้ให้ ซึ่งเมื่อผ่านจุดคัดกรองดังกล่าวก็จะมีการสกรีนอีกครั้งว่าจะมีการเข้าไปในจุดใด ซึ่งกรณีที่มีการว่างงาน ที่เกิดจากกรณีของไวรัสโควิด-19 ก็จะมีการจัดสถานที่ด้านนอกไว้คอยบริการ หากเป็นการติดต่อเรื่องอื่นก็จะมีการให้เข้าในสำนักงานได้คราวละ 2 คนเท่านั้น ส่วนช่องทางการลงทะเบียนมีช่องทางในการลงทะเบียนจะมีการแจ้งให้ ส่วนช่องทางบวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน จะใช้วิธีการติดต่อกันทางไลน์ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง

ขณะเดียวกัน มีประชานที่มีความเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าว ได้แสดงความเห็นว่าช่วงดังกล่าวจะมีประชาชนที่หยุดงานและถูกเลิกจ้างเดินทางมาลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมแต่ละแห่งเป็นจำนวนมาก บางแห่งมีถึงวันละ 500 คน บางแห่งมีผู้มาติดต่อราว 300 คน ซึ่งการมารวมตัวกันของประชาชนเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนอาจจะมีผู้ป่วยหรือเป็นพาหะ เข้ามารวมกันโดยอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ง่าย ซึ่งขอให้ทางหน่วยงานภาครัฐมีการออกมาตรการและทำความเข้าใจให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องมารวมตัวกันที่สำนักงานประกันสังคมในช่วงนี้ด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น