xs
xsm
sm
md
lg

"ออมสิน" วอนแรงงานนอกระบบฯ ขอรับชดเชย 5 พันบาท เริ่มลงทะเบียนผ่านเว็บได้เสาร์นี้ ไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้มีมาตรการเยียวยาด้วยการชดเชยรายได้แก่แรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา Covid-19 โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือนต่อต่อกัน (เมษายน-มิถุนายน 2563) ธนาคารฯ ขอแจ้งว่า จะให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ในเวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

โดยเมื่อลงทะเบียนเสร็จและมีการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่แจ้งไว้

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคารออมสินเพื่อติดต่อใดๆ ทั้งสิ้น เพราะสามารถลงทะเบียนที่บ้านผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ได้เลย เพื่อให้สอดคล้องต่อคำแนะนำของรัฐบาล และหมอ ซึ่งไม่ต้องการให้ประชาชนมาอยู่ใกล้ชิดกัน แออัด หรือรวมกันเป็นกลุ่ม อาจเป็นช่องทางให้เกิดการติดเชื้อไวรัสกันได้


กำลังโหลดความคิดเห็น