xs
xsm
sm
md
lg

“ธรรมนัส” กลับพะเยาเตรียมสารพัดโครงการทั้งแก้แล้ง-พัฒนาโลจิสติกส์ รอ “บิ๊กตู่” ลงพื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พะเยา - “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า-รมช.เกษตรฯ” กลับพะเยา เตรียมสารพัดโครงการทั้งแก้ภัยแล้ง-แผนพัฒนาโลจิสติกส์ การค้าชายแดน รวมทั้งโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว รอนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการเมืองกว๊านฯ กลางเดือนนี้


วันนี้ (3 ก.พ.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ภัยแล้ง และการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยากลางเดือนนี้

ร.อ.ธรรมนัสเปิดเผยว่า การเดินทางมาวันนี้เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และวางแผนระยะยาวเพื่อป้องกันภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งปัจจุบันพื้นที่อำเภอเมืองฝั่งตะวันตกของจังหวัดพะเยายังน่าเป็นห่วง เพราะฤดูฝนที่ผ่านมาฝนตกน้อยกว่าทุกปี ทำให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ต้นน้ำไม่มีน้ำต้นทุน ประชาชนได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค

รวมทั้งได้เน้นย้ำเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำทั้ง 9 อำเภอ รวมถึงแหล่งน้ำเหนือกว๊านพะเยา และแหล่งน้ำในอำเภอแม่ใจ คือ หนองเล็งทราย เนื้อที่กว่า 6 พันไร่ ซึ่งจะขุดลอกให้ลึกขึ้น-สร้างฝายพับที่กำลังอยู่ระหว่างสำรวจและออกแบบในวงเงิน 45 ล้านบาทเพื่อให้กักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น จากเดิมปัจจุบันกักเก็บน้ำได้ 5 ล้านกว่าลูกบาศก์เมตร เป็น 20,000,000 ลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ ได้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว และการใช้งบประมาณทั้งหมด โดยจะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยาต่อไป


ขณะเดียวกัน รมช.เกษตรและสหกรณ์ยังได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการค้าเสรีที่ด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา, โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมอาคารด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก, โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบอาคารด่านชายแดนในพื้นที่ส่วนสนับสนุนด่านฯ บ้านฮวก, โครงการศึกษาออกแบบถนนรอบกว๊านพะเยาและไฟส่องสว่าง

โครงการแผนแม่บทโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนารถไฟทางคู่, โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร, โครงการปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดพะเยา, โครงการศึกษาออกแบบและแผนแม่บทศูนย์วิจัยนกยูงไทยระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนเส้นทางล้านนา-ล้านช้าง, โครงการบำบัดคุณภาพน้ำใน แหล่งน้ำจากชุมชนก่อนลงไหลสู่กว๊านพะเยาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดพะเยา, โครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน, การพัฒนาและปรับปรุงวัดติโลกอาราม, โครงการศึกษารูปแบบและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งทางรางจังหวัดพะเยา, โครงการออกแบบและจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนเมืองโบราณเวียงลอ, การขอรับการสนับสนุนขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสะพานแขวนกระจก และกระเช้าไฟฟ้า แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์พะเยา แผนงานโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองพะเยาด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...