xs
xsm
sm
md
lg

ชลประทานที่ 8 โคราชเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้วิกฤตแล้งอีสานใต้ เผยเหลือน้ำเขื่อนจัดสรรอีกแค่ 31%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ชลประทานที่ 8 โคราชเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง พร้อมปล่อยคาราวานเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำ ช่วย ปชช.ประสบภัยแล้งในอีสานใต้ เผยเหลือน้ำในเขื่อนจัดสรรตามแผนอีกรวมแค่ 285 ล้าน ลบ.ม.หรือ 31%

วันนี้ (28 ม.ค.) ที่สำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้งปี 2562/63 พร้อมปล่อยคาราวานเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำ เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนประสบภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 ว่า ปัจจุบัน สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 71 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การได้รวม 592 ล้าน ลบ.ม. จากความจุใช้การได้ 1,764 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 33 ของความจุใช้การได้ (ปริมาณน้ำเก็บกักสูงสุดรวมกัน 1,866 ล้าน ลบ.ม.) ซึ่ง ได้วางแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ไว้จำนวน 412 ล้าน ลบ.ม. สำหรับกิจกรรมต่างฯ เน้นเพื่อการอุปโภคบริโภค 88 ล้าน ลบ.ม. เพื่อรักษาระบบนิเวศ 156 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการอุตสาหกรรม 16 ล้าน ลบ.ม. และเพื่อการเกษตร 152 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้ว 128 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณ 31% ของแผน ยังเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรตามแผนอีก 285 ล้าน ลบ.ม.

นอกจากนี้ยังมีการสำรองน้ำไว้สำหรับช่วงต้นฤดูฝนปี 2563 กรณีฝนมาช้า เพื่อกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ เพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ เป็นเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ไว้อีกจำนวน 255 ล้าน ลบ.ม. หากมีการบริหารจัดการน้ำตามแผนที่วางไว้ก็จะไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตชลประทานตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ รวมทั้งต้นฤดูฝนที่จะถึงอย่างแน่นอน

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้งปี 2562/63 เป็นไปตามนโยบายของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นที่สำนักงานชลประทานที่ 8 เพื่ออำนวยการสั่งการในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้อย่างทันท่วงที


นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพร้อมเครื่องจักร และยานพาหนะที่ใช้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง ในพื้นที่ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานไว้ทั้งหมด 116 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 80 เครื่อง รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 23 คัน และยานพาหนะต่างๆ จำนวน 13 คัน ซึ่งปัจจุบันได้ส่งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือการอุปโภคบริโภค และการเกษตรกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ แล้ว จำนวน 41 เครื่อง

โดยในวันนี้ได้ส่งรถบรรทุกน้ำจำนวน 7 คัน รวม 13 เที่ยว ปริมาณน้ำรวม 78,000 ลิตร เข้าช่วยเหลือการอุปโภคบริโภค ในเขตพื้นที่ ต.ใหม่ อ.โนนสูง และ ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 8 จะออกปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูแล้งนี้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...