xs
xsm
sm
md
lg

รบ.สั่งติดตามสถานการณ์น้ำในฤดูแล้ง เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข่าวสารต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รัฐบาลรุกงานประชาสัมพันธ์บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง เน้นให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลต่อเนื่อง ทั่วถึง โดยเฉพาะการรับความช่วยเหลือ และขอความร่วมมือประชาชน พร้อมวางวันแถลงข่าว จันทร์กับพฤหัสบดี

วันนี้ (15 ม.ค.) นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. พร้อมด้วยนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี และโฆษกประจำกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์ สถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

นางนฤมลกล่าวก่อนเริ่มประชุมว่า เป็นไปตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้บูรณาการข้อมูลด้านน้ำของทุกหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ เรื่องภัยแล้งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลไปสู่ประชาชน โดยเฉพาะความคืบหน้าการทำงานของ สทนช.ที่ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำในอนาคตไว้ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่สำคัญต้องสื่อสารให้ประชาาชนได้เข้าใจว่าจะได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตร ที่ได้รับผลกระทบ งดการปลูกพืช อย่างไรบ้าง และจะร่วมมือกับรัฐาลในด้านใด ดังนั้นจะต้องสื่อสารให้เจาะลงไปในพื้นที่อย่างแท้จริง พร้อมสร้างการรับรู้ โครงการต่างๆ ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

นายสมเกียรติได้แจ้งในที่ประชุมให้ได้รับทราบเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความต่อเนื่อง ทันต่อเหตุการณ์ ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที่กรมชลประทานก็เดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดูแลทั้งเรื่องอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย มีการสำรวจประปาท้องถิ่น แหล่งน้ำดิบ แผนสำรอง และการประสานการทำงานกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พร้อมเน้นย้ำถึงหลักการทำงาน แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ การติดตาม การวิเคาระห์ปัญหา ที่สำคัญคือการชี้เป้าพื้นที่ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ และนำไปสู่การปรับแผนกำหนดมาตรการ

ทั้งนี้ แนวทางการประชาสัมพันธ์ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินั้น ต้องให้ข้อมูลภายหลังการประชุมในวันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี พร้อมติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อทราบสถานการณ์ที่แท้จริง และชี้แจงได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีแนวทางนำสื่อมวลชนติดตามความก้าวหน้าในการช่วยเหลือประชาชน ติดป้ยประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่างๆ จัดทำสื่อโซเชียลมีเดียสรุปประเด็นรอบสัปดาห์ และการเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดผ่านทางแฟนเพจกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ นอกจากนี้ยังต้องเพิ่มความถี่และช่องทางเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนให้ครอบคลุม


กำลังโหลดความคิดเห็น