xs
xsm
sm
md
lg

“สนธิ”พร้อมศิษยานุศิษย์หลวงตามหาบัว ร่วมวางศิลาฤกษ์ “เจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล”แห่งแรกในภาคเหนือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กำแพงเพชร – “สนธิ ลิ้มทองกุล” พร้อมศิษยานุศิษย์หลวงตามหาบัว พร้อมใจกันเดินทางเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล แห่งแรกในภาคเหนือกันเนืองแน่นวันนี้(28 ธ.ค.) นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีงานวางศิลาฤกษ์เจดีย์พระธรรมสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดป่าดอยลับงา ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร โดยมีพระเถรานุเถระสายพระป่าจำนวนมาก อาทิ พระเดชพระคุณ พระทพวัชรากรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงพชร (ธรรมยุต) เจ้าอาวสวัดนาควัชโสภณ อ.เมืองกำแพงเพชร ประธานฝ่ายสงฆ์ , พระครูอรรถกิจนันทคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา (พระเลขาธิการหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) รวมถึงนายสนธิ ลิ้มทองกุล ตลอดจนศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีเนืองแน่นนับพันคน


นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวรายงานถึงโครงการก่อสร้างเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว พระธรรมวิสุทธิมงคล ว่าด้วยพระครูอรรถกิจนันทคุณ (หลวงพ่อนพดล นันทโน)เจ้าอาวาสวัดป่าคอยลับงา ซึ่งเป็นศิษย์ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เคยเข้าศึกษารับการอบรมจิตภาวนา และฝึกข้อวัตรปฏิบัติ ที่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานีเป็นเวลาราว 10 ปีเศษ มีความเคารพเทิดทูนในคุณูปการ และคุณธรรมความดีงามขององค์หลวงตาพระมหาบัวอย่างสูง ทั้งภายในและภายนอก เป็นพระอรหันต์ที่ดำเนินชีวิตการบวชอย่างมีแบบฉบับ พร้อมถ่ายทอดข้ออรรถธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มุ่งตรงเพื่อพระนิพพานหาหนทางความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง นอกจากนั้นยังเสียสละสงเคราะห์โลกนานัปการ ไม่ว่าโรงพยาบาล โรงเรียน หน่วยราชการต่างๆ สถานสงเคราะห์ คนทุกข์คนยากจน เป็นต้น

แม้ในบั้นปลายชีวิตขององค์หลวงตาในวัยชรา องค์ท่านยังมีความเมตตาธรรมแห่งการธำรงรักษาประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างเอกอุแรงกล้า ออกเทศนาสั่งสอนประชาชนทั่วประทศไทย เพื่อนำทองคำ เงินบาท เงินดอลลาร์เข้าสู่คลังหลวง กระทั่งรวบรวมทองคำ เข้าสู่คลังหลวงได้น้ำหนักมากถึง 13 ตัน เงินสกุลดอลลาร์กว่า 10 ล้านดอลลาร์


หลังจากองค์หลวงตาพระมหาบัว เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพาน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2554 และได้ถวายพระราชทานเพลิงสรีระสังขารองค์ท่าน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2554 แล้วนั้น พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี ก็ได้แบ่งพระอัฐิธาตุแจกจ่ายให้กับคณะศิษย์ที่เป็นพระสงฆ์และฆราวาส ซึ่งวัดป่าดอยลับงา ที่มีหลวงพ่อนพดล นันทโน เป็นเจ้าอาวาส ก็ได้รับพระอัฐิธาตุมาด้วยเช่นกัน

หลวงพ่อนพดล นันทโน และคณะสงฆ์ พร้อมกับคณะกรรมการวัด จึงปรารภสร้างเจดีย์ขึ้น เพื่อเป็นปูชนียสถานสำคัญเป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณของศิษย์ที่มีต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ และเพื่อบรรจุพระธาตุดังกล่าวไว้กราบไหว้บูชาของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าในแถบภาคเหนือ และชาวจังหวัดกำเเพงเพชร


โดยดำเนินโครงการสร้างพระเจดีย์ขึ้นเป็นแห่งแรกในภาคเหนือของประเทศไทย อันมีนามว่า " เจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปั่นโน) " เป็นพระเจดีย์มีรูปทรงระฆังคว่ำ ขนาดเส้นรอบวง 30 เมตร เส้นผ่ศูนย์กลางภายในเจดีย์กว้าง 9 เมตร สูงจากฐานถึงยอดเจดีย์ 21 เมตรระยะวลาก่อสร้าง 4 ปีเศษ งบประมาณในการก่อสร้าง 40 ล้านบาท จึงเป็นที่มาของการขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านมาร่วมสร้างพระเจดีย์แห่งนี้ให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็วเพื่อเป็นที่สักการะของเหล่าชาวพุทธทั้งหลาย มีมนุษย์ เทวดา พรหมเป็นต้น เป็นปูชนียสถานสำคัญไว้รำลึกถึงคุณูปการขององค์หลวงตาทั้งทางโลก และทางธรรม ด้วยความวิวัฒนาสถาพรแห่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สมมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ขององค์หลวงตาสืบต่อไปตราบนิรันคร


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...