xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมจัดนิทรรศการจัดยิ่งใหญ่ ยูเนสโก ยกย่อง "หลวงปู่มั่น"บุคคลสำคัญโลก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ยิ่งใหญ่...ศน. จับมือคณะสงฆ์ ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันครบรอบ 150 ปีชาตกาล ยกย่อง พระอาจารย์มั่น บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ กำหนดจัดพร้อมกันทั่วโลก 20 ม.ค. ตั้ง "ไชยา มิตรชัย" ทูตประชาสัมพันธ์คำสอนหลวงปู่มั่น

วันนี้ (26 ธ.ค.) ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า สืบเนื่องมาจากที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ประกาศ ยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล และได้ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี 2563-2564 ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการฯ และคณะอนุกรรมการ ได้กำหนดกิจกรรมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว พระอาจารย์มั่น เป็นพระเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชาวไทยให้ความเคารพนับถือ อันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นศึกษาและปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจัง การเผยแผ่พระพุทธศาสนายังสถานที่ต่าง ๆ ที่ท่านธุดงค์ไป ทั้งได้สงเคราะห์ทางธรรมแก่พุทธศาสนิกชน ตลอดการปฏิบัติธรรมและภาวนาด้วยความถึงพร้อมทั้งปฏิบัติ ปริยัติและปฏิเวธ ตามแบบที่เรียกว่า"วัดป่า" ที่เน้นธรรมชาติ ความเรียบง่าย สะอาด สงบ สว่างด้วยแสงธรรม การปฏิบัติจริงที่มีความสุขุมรอบคอบในการดารงชีวิตอย่างมีสติ ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาตามแนวคาสอนขององค์ท่านได้ขยายไปในวงกว้างจนเกิดเป็นวัดสายพระป่าในต่างประเทศ จนถึงปัจจุบันผู้ติดตามศึกษาอบรมกับพระป่าสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มีจานวนเพิ่มขึ้น ด้วยจริยวัตรปฏิปทาอันงดงามของพระอาจารย์มั่น ทุกพื้นที่ที่ผ่านได้สร้างศรัทธาในหมู่ชาวพุทธทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่สามารถนาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นการเสริมสร้างสันติภาพให้กับสังคมไทย สังคมโลกได้อย่างยั่งยืนสืบไป

นายกิตติพันธ์ กล่าวว่า ในส่วนของกิจกรรมที่สำคัญในวันที่ 20 มกราคม 2563 ซึ่งตรงกับวันชาตกาล 150 ปี จะมีกิจกรรมด้านศาสนพิธี ตามวัดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่เวลา 07.15 น. มีพิธีตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม ตามวิถีของแต่ละวัด พิธีประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโก รับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ และจะพร้อมกันใน เวลา 18.15 น. จะมีจัดกิจกรรม “เจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ 15 นาที ทั่วไทย ทั่วโลก พร้อมกันเวลา 18.15 น. วันที่ 20 มกราคมนี้

"ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี หลวงตามหาบัว หลวงปู่ฟั่น ซึ่งหลวงปู่ฟั่นเป็นพระอาจารย์ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วย อย่างไรก็ตาม การจัดนิทรรศการที่วัดปทุมฯ จะมีชีวประวัติหลวงปู่มั่น จะนำเสนอเรื่องราวความสมถะของท่าน ตลอดจนเนื้อหาที่ท่านธุดงค์ไปยังวัดและสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้จะนำลูกศิษย์ของท่าน เช่น หลวงปู่แหวน หลวงปู่จัน หลวงปู่ขาว และพระธรรมมงคลญาณ ซึ่งหลายคนรู้จักในชื่อ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งได้ที่เจริญรอยตามหลวงปู่มั่น ส่วนวัดที่ท่านเคยธุดงค์ จะให้จัดนิทรรศการเพื่อยกย่องหลวงปู่มั่นตามความเหมาะสม ในโอกาสนี้สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นภาคีเผยแพร่พระพุทธศาสนาของกรมการศาสนาได้พิจารณาคัดเลือกนายไชยา มิตรชัย ซึ่งเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงทำหน้าที่ทูตพระพุทธศาสนาการจัดกิจกรรม 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม คำสอน และเชิญชวนให้ปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างสันติภาพด้วย" อธิบดีกรมการศาสนา กล่าว

ในขณะนี้มีสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดไทย วัดต่างประเทศ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคประชาชน ศิลปินสาขาต่าง ๆ ชุมชนคุณธรรมทั่วประเทศ ให้การตอบรับการเข้าร่วมแล้วกว่า 5,000 ราย นอกจากนี้ กรมการศาสนา ร่วมกับ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทาบทเพลงเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม จัดทาบทเพลงเทิดเกียรติคุณ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก เผยแพร่ ประพันธ์คาร้องโดยผู้อำนวยการส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และประพันธ์ทำนองโดยคุณโฉมฉาย อรุณฉาน ขับร้องโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย สำหรับบทเพลงนี้ ยังได้จัดทำในภาคภาษาอังกฤษ และภาษาจีนด้วย ติดตามได้ใน ttps://www.youtube.com/watch?v=sl-9pvtpYXU&feature=youtu.be


กำลังโหลดความคิดเห็น...