xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเชียงใหม่ออกแถลงการณ์ค้านบ้านพักศาล-ขอบิณฑบาตคืนป่าเชิงดอยสุเทพ(ชมคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Onlineวันนี้(27 เม.ย.) ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พระครูวิมลธรรมานุศาสตร์ เจ้าคณะอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะสงฆ์ ในนามเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ขอบิณฑบาตคืนพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ

โดยขอให้ระงับโครงการในส่วนบ้านพักตุลาการ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดและฟื้นฟูให้คืนสภาพป่าธรรมชาติดังเดิม ส่วนพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานศาลยุติธรรมที่ตั้งอยู่ตอนล่างนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสำนักงานศาลยุติธรรมตามที่เห็นสมควรจะดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้แถลงการณ์นี้ระบุว่าดอยสุเทพมีความสำคัญต่อเชียงใหม่ชาวเชียงใหม่และคนไทยทั้งประเทศ เพราะเป็นป่าธรรมชาติที่ใกล้เมืองที่สุดมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากกว่าเกาะอังกฤษทั้งเกาะ อีกทั้งอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ -ปุย ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ 2 แห่ง ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพและพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ขณะเดียวกันยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการที่พญามังราย ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ เห็นความสำคัญของดอยสุเทพในฐานะเป็นปราการด้านตะวันตกของเมืองและเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเมือง

นอกจากนี้พระยากือนา กษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายองค์ที่ 6 ซึ่งเป็นยุคที่พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมาก ได้สถาปนาผืนป่าทางตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานสำคัญหลายแห่ง โดยพระองค์ทรงอธิษฐานเสี่ยงทายช้างมงคล เพื่อหาสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยเพื่อประดิษฐานไว้ในให้ชาวพุทธได้สักการะบูชา ณ ยอดดอยสุเทพ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่นั้นมา เห็นได้จากคำขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “ดอยสุเทพเป็นศรี”

ในแถลงการณ์นี้ระบุด้วยว่า โครงการนี้สร้างปัญหาความขัดแย้งในวงกว้างเป็นอย่างมาก และสร้างผลกระทบในหลายมิติ ทั้งมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม,มิติทางด้านสังคมวัฒนธรรม,มิติทางประวัติศาสตร์,มิติด้านวิศวกรรมศาสตร์การออกแบบเมือง และมิติทางเศรษฐศาสตร์ จนทำให้หลายภาคส่วนต้องออกมาคัดค้านโครงการ ซึ่งเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำงานพัฒนาเมืองและสังคมในหลากหลายมิติในจังหวัดเชียงใหม่ ได้หารือร่วมกันและมีมติว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ รวมทั้งออกแถลงการณ์นี้

ขณะที่พระครูสมุวิเชียร คุณธัมโม ประธานศูนย์ประสานงานพระนักพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า การออกแถลงการณ์นี้เพื่อขอบิณฑบาตให้ระงับโครงการในส่วนบ้านพักตุลาการ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดและฟื้นฟูให้คืนสภาพป่าธรรมชาติดังเดิม เนื่องจากดอยสุเทพมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นป่าใกล้เมืองที่สุด และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงผู้คน ยังเป็นที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณ

คำขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ขึ้นต้นด้วย “ดอยสุเทพเป็นศรี” บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าคนเชียงใหม่รักและหวงแหนดอยสุเทพมากเพียงใด จึงไม่สามารถยินยอมได้หากจะมีผู้ใดมารุกล้ำทำลายด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม รวมทั้งกรณีโครงการบ้านพักตุลาการ เพราะหวั่นเกรงว่าหากปล่อยไปในอนาคตอาจจะขยายวงกว้างยิ่งขึ้น.

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...