xs
xsm
sm
md
lg

เป็นปลื้ม “มีชัย” รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ จาก ม.ขอนแก่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พิธีมอบรางวัล “กัลปพฤกษ์ทองคำ” ที่ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบรางวัล “กัลปพฤกษ์ทองคำ” ประเภทบุคคล ปี 2559 ให้แก่นายมีชัย วีระไวทยะ เหตุเป็นบุคคลมีผลงานโดดเด่นในด้านการคุมกำเนิดประชากร รณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ลงได้กว่า 90% ทั้งเป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชนบททั่วเมืองไทยและภาคอีสานได้อย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ (9 ม.ค. 61) ที่ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพิธีมอบรางวัล “กัลปพฤกษ์ทองคำ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2559 แก่นายมีชัย วีระไวทยะ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นายมีชัย และมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณะบดีคณะแพทยศาสตร์, รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร พร้อมบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ม.ขอนแก่น มอบรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ให้แก่นายมีชัย วีระไวทยะ
รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า นายมีชัย วีระไวทยะ เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญด้านการส่งเสริมการวางแผนครอบครัว เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนในปี 2517 ริเริ่มโครงการวางแผนครอบครัวชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดและถุงยางอนามัย และได้รับการยอมรับแพร่หลาย กระทั่งนิยมเรียกถุงยางอนามัยว่า “ถุงมีชัย” มีส่วนช่วยทำให้การเกิดของคนไทยลดลง จากที่เคยมีลูกเฉลี่ย 7 คน ลดเหลือ 1-2 คน

ในช่วงที่โรคเอดส์ระบาดเข้ามาในประเทศไทย นายมีชัย วีระไวทยะ เป็นบุคคลกลุ่มแรกที่รณรงค์ให้แก้ไขปัญหานี้ จนทำให้ประเทศไทยเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวีในเวทีระดับโลก ซึ่ง UNAIDS ได้สรุปว่า ภายในระยะเวลา 12 ปี (พ.ศ. 2533-2545) ประเทศไทยมีการติดเชื้อรายใหม่ลดลง 90% และผลการรณรงค์ทำให้คนไทย 7,700,000 คน รอดพ้นการติดเชื้อ
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี
รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี
ขณะเดียวกัน นายมีชัยยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชนบท เช่น โครงการธุรกิจเพื่อสังคม หรือกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมากว่า 41 ปี เพื่อสร้างรายได้ให้องค์กรสาธารณประโยชน์ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งได้ก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ มีจุดมุ่งหมายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นศูนย์กลางในพัฒนาชุมชน ทำให้โรงเรียนเป็นทั้งสถานที่สอนหนังสือ ปลูกฝังความซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ รวมทั้งฝึกทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ

ตลอดระยะเวลา 42 ปี นายมีชัยได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อรับใช้สังคม โดยเฉพาะภาคอีสานมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ ได้รับรางวัลเกียรติต่างๆ เช่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข, รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ฯลฯ ด้วยเกียรติคุณและความสามารถผลงานอันโดดเด่น จึงเห็นควรได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทบุคคล ประจำปีพุทธศักราช 2559 นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น